Cierpienia młodego Wertera – Johann Wolfgang Goethe – Problematyka

Problematyka utworu to przede wszystkim wątek nieszczęśliwej, platonicznej miłości opartej na uczuciu tylko jednej strony, ponadto jest to uczucie, które od początku było skazane na niepowodzenie. Drugim pod względem ważności motywem jest tragiczna śmierć, samobójcza, na którą decyduje się główny bohater dzieła Gothego. Cierpieniu głównego bohatera towarzyszy przyroda, w początkowej fazie utworu jest ona dla niego ukojeniem, przynosi mu spokój, podziwia on jej piękno i jest szczęśliwy, jednak gdy odczuwa on egzystencjalny ból spowodowany nieszczęśliwą miłością do zaręczonej kobiety, nawet otaczająca go przyroda przypomina mu ukochaną przez co jeszcze bardziej cierpi. Ważnym elementem problematyki omawianej lektury są również dzieci i spojrzenie na nie oczami głównego bohatera, twierdzi on, że one i ludzie do nich podobni są najszczęśliwszymi istotami na świecie, ponieważ żyją chwilą, podążają za swoimi uczuciami i pragnieniami, działają zgodnie z sercem nie przejmując się ewentualnymi konsekwencjami, co widać w słowach „Wyznam ci chętnie, bo wiem co byś mi na to powiedział, że najszczęśliwsi są ci, którzy, podobnie dzieciom, żyją z dnia na dzień, włóczą za sobą lalkę

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!