Makbet – William Szekspir – Streszczenie szczegółowe

„Makbet” – streszczenie szczegółowe
„Makbet” to wybitny dramat autorstwa znanego na całym świecie angielskiego poety, Williama Szekspira, Utwór został napisany około roku 1606, jest to jeden z najsłynniejszych dramatów, a jednocześnie najkrótszy wśród dorobku Szekspira. William Szekspir jest autorem 37 dramatów, komedii, kronik historycznych i tragedii. Angielski poeta zyskał ogromną sławę dzięki swojemu ogromnemu talentowi, który miał szansę pokazać podczas współpracy z jednym z najbardziej znanych ówcześnie teatrów. Najbardziej znane utwory Szekspira to m.in.; „Hamlet”, „Romeo i Julia”, „Sen nocy letniej”, „Otello”, „Burza”, czy „Król Lear”. Historia przedstawiona w dziele angielskiego poety rozgrywa się w XVI wieku, ma wtedy miejsce wojna między szkotami, a norwegami. Ponadto Szekspirowskie treść szekspirowskiego dzieła oparta jest na faktach (Szekspir czerpał wiedzę historyczną z kronik Rafała Holinsheda), natomiast pierwszy szkocki król rzeczywiście został zamordowany przez generała, Makbeta, a ten faktycznie został zgładzony przez Malkolma, który objął później tron. Nie jest to jednak dokładne odtworzenie faktów historycznych, nie wiadomo czy Lady Makbet odegrała rolę w zgładzeniu Dunkana, poza tym w utworze występują postacie fantastyczne, jakimi są wiedźmy, co tym bardziej dowodzi, że nie jest to dzieło historyczne, a jedynie posiadające część wątków, które rzeczywiście miały miejsce. Utwór jest mistrzowskim ukazaniem przemiany wewnętrznej jaka może nastąpić u człowieka, główny bohater z ułożonego, wiernego żołnierza staje się bezwzględnym, pozbawionym uczuć zbrodniarzem, który za wszelką cenę chce zdobyć i utrzymać władzę. Tytułowy Makbet jest odważny, mężny, mistrzowsko podejmuje decyzje na placu boju, jest bardzo oddany służbie państwu oraz jego władcy, jednak jego charakter zmienia się diametralnie, gdy dostrzega on możliwość zostania królem, za namowami żony posuwa się on do brutalnych i okrutnych kroków, które spowodowane są ogromną żądzą władzy. Niezwykle istotną postacią dla przebiegu utworu jest Lady Makbet, jest to kobieta, którą śmiało można nazwać uosobieniem zła, jest okrutna i bezuczuciowa to przede wszystkim za jej sprawą, pod jej wpływem następuje przemiana wewnętrzna głównego bohatera. Lady Makbet sama przez zbrodnie, do których dopuściła popada w obłęd, ma przewidzenia, lekarze są bezradni wobec jej irracjonalnego zachowania.
Pierwszymi postaciami pojawiającymi się w utworze są trzy czarownice. Rozmawiają one o przepowiedni, która już wkrótce ma usłyszeć od nich Makbet – główny bohater. Wypowiadają się one w sposób niepokojący, tajemniczy, co idealnie pozwala wczuć się w to, że są to wiedźmy, wypowiadają np. zdanie „Szpetność upiększa, piękność szpeci”. W kolejnej scenie pojawia się król o imieniu Dunkan, wraz ze swoim synem Malkolmem. Nieopodal pola bitwy do obozu, w którym przebywa król przybywa jeden z dowódców. Żołnierz opowiada napotkanym o zdrajcy noszącym imię Macdonwald, który jest szkockim szlachcicem, zbuntowanym i walczącym przeciwko królowi. Król dowiaduję się, że zdrajca został zamordowany przez Makbeta, Tana Glamis (namiestnika hrabstwa), który jest tak dzielny, że nie przejmuje się szczęściem, które wydaje się sprzyjać nieprzyjaciołom.
Wkrótce do obozu z pola bitwy przybywa również inny szkocki pan- Rosse, informuje on króla o kolejnym bohaterskim czynie popełnionym przez Makbeta. Dzięki wzięciu do niewoli jednego ze zdrajców (Tana Kawdoru) szkoci wygrywają wojnę. Król zachwycony postawą Makbeta nakazuje zabić Tana Kawdoru, a bohaterowi nadać jego tytuł oraz oddać w jego własność dom zmarłego. W trzeciej scenie pierwszego aktu Banko, najlepszy przyjaciel Makbeta oraz sam główny bohater wracają z pola walki do zamku króla Dunkana. W tej też scenie następuje właściwie przełom w utworze, ponieważ czarownice spotykają się z Makbetem i Bankiem. Czarownice przepowiadają Makbetowi, że będzie on królem oraz tanem Kawdoru (tytuł ten nie został mu jeszcze nadany przez króla). Banko zaś nie będąc królem ma zostać ojcem królów. Obaj mężczyźni są zdziwieni przepowiednią i zdają się w nią nie wierzyć. Czarownice znikają bez śladu, a do Makbeta i Banka podchodzą posłańcy króla- Rosse i Angus. Oświadczają oni, że dzięki zacnej postawie podczas wojny Makbet zostaje tanem Kawdoru, a więc jedna z przepowiedni zostaje spełniona. W kolejnym fragmencie tytułowy bohater przebywa w królewskim zamku, do którego został zaproszony przez jego gospodarza. Makbet zaczyna mieć wątpliwości co do przepowiedni, ponieważ król żyje i ma się dobrze, a ponadto oświadcza on, że koronę po nim przejmie jego syn- Malkolm. W scenie piątej akcja rozgrywa się w posiadłości Makbeta. Tam też ukazana jest po raz pierwszy postać Lady Makbet.Dowiaduje się on z listu od męża o przepowiedni i domyśla się, że chciałby on być królem, a ona ma zamiar mu w tym pomóc. Wkrótce w posiadłości pojawia się tytułowy bohater. Żona namawia go do popełnienia zbrodni jaką ma być zabójstwo króla Dunkana. Makbetowi nie do końca podoba się ten pomysł, chciałby zostać on królem, lecz wolałby zostać nim uczciwą drogą. Po dłuższych namowach Makbet za sprawą żony jednak się zgadza, Lady Makbet nie ma nawet cienia wątpliwości. Wkrótce w gościnie do Makbeta oraz Lady Makbet przybywa Dunkan wraz z synami, Malkolmem i Donalbeinem oraz służącymi, strażą itp. Żona głównego bohatera jest fałszywie miła dla gości. Sam Makbet również jest dla króla bardzo kulturalny i gościnny, lecz w głębi serca jest zdenerwowany zbrodnią, której ma się dopuścić. Dokładnym zaplanowaniem morderstwa zajmuje się bezwzględna Lady Makbet, która uważa wizytę króla za cudowny zbieg okoliczności. Chce ona, gdy tylko nastąpi noc uśpić królewskich strażników winem. Następnie tytułowy bohater ma zamordować śpiącego króla sztyletem uśpionego strażnika, a krew króla Lady Makbet rozmaże na ubraniach strażników, tak by wina za zabójstwo spadła na niewinnych, pijanych strażników.
Na początku aktu drugiego Makbet spotyka Banka wraz z jego synem, po pewnym czasie tytułowy bohater zostaje sam. Jest on tak zestresowany, a wręcz przerażony zbrodnią, której ma się dopuścić, że ma on przewidzenia- widzi zakrwawiony nóż. Lady Makbet spotyka się z mężem i wspólnie wykonują obmyślony plan zabójstwa króla. Następnego dnia rankiem przybywają Macduff i Lenox (panowie szkoccy) wszyscy dowiadują się o morderstwie króla. Makbet udając wściekłego na zabójców króla morduje tych, którzy za nich uchodzą, czyli strażników, zanim zdążą oni opowiedzieć cokolwiek co pamiętają z minionego wieczoru. Synowie zmarłego Dunkana, Malkolm i Donalbeim ze strachu o swoje życie uciekają oni z kraju. W kolejnej scenie przedstawiona jest rozmowa Macduffa z Rossem, mówią oni o plotce, która krąży po zamku i głosi, że zbiegli synowie króla mogli mieć coś wspólnego ze śmiercią ojca. Z tej rozmowy wynika również, że Makbet został nowym królem Szkocji, ponieważ jest on kuzynem zmarłego Dunkana oraz zasłużonym szkockim żołnierzem. Macduff jednak nie do końca wierzy w dobrą wolę Makbeta i z tego powodu nie przybywa na jego koronację.
W pierwszej scenie aktu trzeciego przedstawiony jest tytułowy bohater wie on, że świadkiem przepowiedni był Banko i boi się, że ten może podejrzewać kto jest rzeczywistym zabójcą króla, ponadto według czarownic Fleance, syn Banka ma zostać królem. Główny bohater postanawia więc, że Makbet i Fleance muszą zginąć, nasyła więc na nich płatnych morderców. Następnie ukazana jest rozmowa pomiędzy Makbetem, a jego żoną. M

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!