Bursztyny - Plan wydarzeń

„Bursztyny” – plan wydarzeń1. Życie dawnych Słowian na Pomorzu.
2. Wyruszenie na wybrzeże w poszukiwaniu jantarów.
3. Bursztyn – skarb Słowian.
4. Przyjazd gości z dalekiego kraju – Rzymu.
5. Odkupienie przez mężczyznę imieniem Ino Bożany, córki Golęchy.
6. Polska za panowania Mieszka I.
7. Szerzenie chrześcijaństwa.
8. Śmierć Mieszka i przekazanie władzy Bolesławowi.
9. Zjazd gnieźnieński.
10. Wielkie zdumienie obcokrajowców zasobnością kraju Bolesława.
11. Sprowadzenie cystersów do Polski przez Iwona Odrowąża.
12. Praca zakonników na terenach Polski – cystersi.
13. Najazd Tatarów.
14. Ucieczka kobiet, dzieci i klarysek do zamku w Pieninach.
15. Modlitwa o zwycięstwo.
16. Odparcie ataku Tatarów.
17. Wznoszenie dziękczynnych modłów do Boga.
18. Polska za panowania ostatniego króla z dynastii Piastów – Kazimierza Wielkiego.
19. Uczta w zamku i goszczenie cesarza Karola IV, królów Cypru, Danii i Węgier oraz kilku książąt.
20. Hołd złożony Zygmuntowi Staremu przez Albrechta Hohenzollerna.
21. Wiek XVI – zwiększenie obronności kraju od strony morza. Rozwijanie polskiej floty wojennej.
22. Tworzenie dzieł w języku polskim przez Mikołaja Reja.
23. Życie poety Jana Kochanowskiego w czarnoleskim dworku.
24. Zmartwienie Piotra Skargi i walka słowem o naprawę kraju.
25. Polacy na obrazach Rembrandta.
26. Spotkanie Maryjki z królem Janem III Sobieskim.
27. Odbycie się hucznego wesela Maryjki, zgodnie z zapowiedzią króla.
28. Zmagania Stanisława Leszczyńskiego z dynastią Sasów.
29. Wyprawa Stanisława Konarskiego do Rzymu. Chęć wprowadzenia reformy szkolnictwa.
30. Obiady czwartkowe u Stanisława Augusta Poniatowskiego.
31. Targowica – zdrada magnatów.
32. Spotkanie Tadeusza Kościuszki z Kazimierzem Pułaskim w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
33. Antoni Malczewski pierwszym zdobywcą szczytu Mont Blanc.
34. Twórczość Kazimierza Brodzińskiego i Jury Gaydzica.
35. Powstanie listopadowe.
36. Emigracja Polaków.
37. Napisanie „Pana Tadeusza” przez Adama Mickiewicza.
38. Praca wielkiego społecznika – Karola Marcinkowskiego.
39. Koncert Szopena w Paryżu.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: