Bursztyny - Streszczenie

„Bursztyny” zostały napisane przez Zofię Kossak-Szczucką. Autorka zamieściła w książce 32 opowiadania, które przedstawiają rozmaite wydarzenia z historii Rzeczypospolitej. Zdarzenia te są ukazane w porządku chronologicznym. Autorka posłużyła się językiem, który był używany w czasach, w których rozgrywa się akcja opowiadań.Opowieść o bursztynieW tym opowiadaniu zostały odzwierciedlone realia jednej ze starosłowiańskich wiosek, która była położona nad morzem. Głównym zajęciem mieszkańców osady było poszukiwanie bursztynów. Jak głosi legenda,, w wiosce miał pojawić się rzymski arystokrata. Mężczyzna miał podarować mieszkańcom wioski drogi minerał, a w zamian za podarunek miał zabrać córkę jednego z osadników. Arystokrata odsprzedał jednak dziewczynę mężczyźnie o imieniu Ino za niespotykanie duży kawałek bursztynu.U świtu dziejówTo opowiadanie mówi o chrystianizacji Słowian za rządów Mieszka I. Na początku lud nie rozumiał wiary. Kiedy jednak obywatele poznawali boskie miłosierdzie, ich wiara w Boga coraz bardziej się pogłębiała.PrzysięgaKiedy Mieszko I już wiedział, iż wkrótce umrze, postanowił zapoznać syna z historią słowiańskich ziem oraz plemion, które przez wiele lat nimi władały. Władca zmusił syna, aby obiecał mu, że w przyszłości zjednoczy wszystkie plemiona i stworzy z nich jedno potężne państwo. Syn Mieszka I miał przysiąc także, że będzie sprawował władzę nad utworzonym przez siebie państwem. Kiedy chłopak stał się królem Bolesławem Chrobrym, spełnił przysięgę złożoną w przeszłości ojcu.Purpurowy szlakBolesław Chrobry rozkazał poddanym utkać purpurowy chodnik, który miał zostać położony na przybycie Cesarza Ottona III. Cesarz miał przyjechać na zjazd gnieźnieński. Purpurowy chodnik stał się symbolem drogi Słowian – potrafili oni przeistoczyć się w silny naród, pomimo że byli wcześniej rozproszonym ludem.Ojcowie cystersi w MogileW tym opowiadaniu zostały opisane nowości w dziedzinie rolnictwa, gospodarowania, a także budownictwa. Dotarły one do Polski dzięki cystersom (zakonnikom z zakonu założonego przez św. Roberta z Molesme), którzy zaznajamiali później z nimi mieszkańców.Idą…Zobrazowane zostały tutaj krwawe zmagania z Tatarami w XIII wieku. Kinga, która była wówczas wdową po Bolesławie Wstydliwym oraz przełożoną sądeckiego konwentu klarysek, dodawała odwagi do bronienia się przez najeźdźcami. Po śmierci królowej, w uznaniu jej zasług, postanowiono obwołać ją świętą.Uczta WierzynkaW tym opowiadaniu została przedstawiona słynna uczta królewska u Mikołaja Wierzynka. Mężczyzna był zarządcą dworu królewskiego. Przyjęcie odbyło się w 1364 roku. Podczas trwania uczty król Kazimierz Wielki przypomniał uczestniczącym w niej władcom, od czego zależy potęga państwa. Król mówił, że siła państwa w dużym stopniu jest zależna od wykazywania zainteresowania losem nie tylko bogatej części społeczeństwa, lecz także ludności ubogiej. Jego zdaniem powinno się także dbać o los najbiedniejszych obywateli państwa i podejmować działania, które poprawią warunki ich życia.Hołd pruskiKonflikt z zakonem krzyżackim, który trwał blisko 150 lat, skończył się kapitulacją zakonu. Przegrani musieli uznać władzę polskiego króla. W czasie hołdu pruskiego, który odbył się 10 kwietnia 1525 roku, zostały określone nowe relacje z zakonem. Wielki Mistrz Zakonu – Albrecht Hohenzollern – przekazał Zygmuntowi Staremu Księstwo Prus.Strażnicy morzaW tym opowiadaniu jest opisany rozwój bałtyckiej floty obronnej w XVI wieku.Sąsiedzki darTo opowiadanie ukazuje nam rozmowę Mikołaja Reja z sąsiadem. Rej uzasadniał sąsiadowi, dlaczego konieczne jest używanie przez niego w swoich dziełach ojczystego języka zamiast łaciny. Jednym z argumentów, którego użył poeta, były korzyści, jakie przyniesie następnym pokoleniom takie podejście do języka ojczystego. Rej zwrócił także uwagę na to, iż jego dzieła przyczynią się również do zwiększenia samoświadomości narodu.Pod lipąZobrazowane zostało tutaj spokojne życie Jana Kochanowskiego, który wraz z Urszulą (swoją córką) odpoczywał w cieniu lip.Prawo książęceKiedy księżna Katarzyna Sydonia poznała losy pewnego wieśniaka, rozkazała znieść obowiązujące prawo. Edykt dotyczył tego, że większą ochroną były objęte królewskie dziki niż ludzie, mimo iż wieśniacy narażali swe zdrowie, a czasami nawet życie, by bronić pól uprawnych przed dzikimi zwierzętami.Proroczyna BożyW opowiadaniu przybliżono losy pewnego kaznodziei – Piotra Skargi. Mężczyzna pisał kazania w języku polskim. Celem kazań Skargi była poprawa życia pokrzywdzonego ludu. Piotr bronił najbiedniejszych – próbował przekonać panów, że także tym gorzej wykształconym należy się równe traktowanie. Skarga uważał, że biedniejsi mają takie samo prawo do szacunku, co szlachta i magnaci.W pracowni RembrandtaW tym opowiadaniu jest zawarta relacja ze spotkania Rembrandta van Rijna z pułkownikiem Noskowskim. Przedstawia ono także historię powstawania portretu wojaka, który był Polakiem.Wesele w JaworowieMieszkająca we wsi Jaworowo Maryjka pragnęła wyjść za kowala. Niestety kobieta nie miała odpowiedniego wiana, by jej marzenie się spełniło. W takiej sytuacji, w jakiej znalazła się Maryjka, lokalny dwór miał obowiązek wypłacić posag. Kobieta postanowiła więc udać się na dwór, aby walczyć o to, co jest jej należne. Podczas drogi spotkała króla Jana III Sobieskiego. Władca wzruszył się historią Maryjki, więc zdecydował, że ofiaruje jej pieniądze na wiano. Król postanowił także, że zorganizuje wesele kobiecie, w którym również weźmie udział.Zemsta błaznaPomiędzy zubożałym szlachcicem a błaznem króla Jana III Sobieskiego wybucha drobna kłótnia.Jak pan Kulesza kościół odbudowałHistoria Jacka Kuleszy (szlachcica) jest okazją do tego, by zobrazować konflikty, które toczyły się pomiędzy zamożną a ubogą szlachtą w XVII wieku w Rzeczypospolitej.Sas i LasOpowiadanie przedstawia konflikt, który rozgrywał się podczas wesela we wsi Boguszówka. Kłótnia dotyczyła panującego w tamtych czasach w Polsce Sasa, a także króla Leszczyńskiego. Już wtedy samowola i nadużycia szlachty zapowiadały błyskawiczny upadek kraju.Przy święconymOpowiadanie jest poświęcone opisowi życia Sarmatów. Ludzie ci mieli w zwyczaju wszczynanie awantur z byle powodu. Sarmaci potrafili jednak także zażegnać nieporozumienia oraz obchodzić Wielkanoc w zgodzie między sobą.Do światłaW tym opowiadaniu został przedstawiony Stanisław Konarski. Mężczyzna miał plan dotyczący ulepszenia polskiej oświaty, która miała kształcić inteligentnych obywateli.Na łowachOpis polowania na niedźwiedzia ma za zadanie przypomnienie o oszustwach księcia Karola Radziwiłła, których dopuszczał się on do końca swoich dni.Imieniny u LunevilleImieniny, które obchodził Stanisław Leszczyński, były idealną okazją, aby przemyśleć sytuację pogwałconej ojczyzny, która znajdowała się w nieodpowiednich rękach.Nad kanałemZbudowanie kanału przyczyniło się do ułatwienia komunikacji pomiędzy wschodnia a zachodnią Rzeczpospolitą.Obiad czwartkowyOpowiadanie mówi o jednym ze słynnych spotkań, które były organizowane przez króla Stanisława Augusta. Władca zaprosił na posiedzenie tylko intelektualistów.OcknienieOpowiadanie dotyczy schyłku świetności Rzeczypospolitej, a także oddania ojczyzny we władanie okrutnej rosyjskiej carycy. Rzeczpospolita została „sprzedana” przez szlachtę, która pragnęła nowych uprawnień.SpotkanieOpisany jest tutaj przebieg spotkania Tadeusza Kościuszki z Kazimierzem Pułaskim. Rozmowa odbyła się na ziemi amerykańskiej. Dla obu mężczyzn najważniejsze było uwolnienie ojczyzny.Na szczycie Mount BlancKiedy Antoni Malczewski zdobył największy alpejski szczyt, przekonał się, że w życiu jest coś ważniejszego niż osobiste szczęście.NieporozumienieOpowiadanie jest poświęcone zobrazowaniu spotkania Kazimierza Brodzińskiego oraz zwykłego chłopa – Jury Gaydzicy. Rozmowa pomiędzy mężczyznami jest punktem wyjścia do rozmyślań nad przepaścią kulturową, jaka dzieli szlachtę i chłopów. Powoduje ona powiększanie się nieporozumień, a także wzajemnej niechęci pomiędzy różnymi członkami społeczeństwa.Przerwane posiedzenieRelacja z konferencji warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Podczas posiedzenia członkowie krytykują romantycznych poetów. W pewnej chwili spotkanie zostaje przerwane przez wybuch powstania listopadowego.Na paryskim brukuDzieje powstawania znanego dzieła Adama Mickiewicza – „Pana Tadeusza”.Doktor MarcinekOpis genialnego pozytywisty oraz społecznika – Karola Marcinkowskiego. Mężczyzna był gotów poświęcić swoją rodzinę, zdrowie, a nawet życie, aby walczyć o wolność swojej ojczyzny.Koncert SzopenaOpowiadanie ukazuje koncert niesamowitego polskiego pianisty. Gra na pianinie umożliwia polskim emigrantom powrót myślami do ukochanej ojczyzny.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: