Grób Agamemnona - Czas i miejsce akcji

Czas akcji jest bliżej nieokreślony, prawdopodobnie okres po upadku powstania listopadowego, na co może wskazywać data powstania utworu i liczne odniesienia do pozbawionej niepodległości Polski i przegranych bitwach. Można spekulować, że może to być około 18 września 1939 roku, kiedy to Juliusz Słowacki odwiedził skarbiec Atreusza, uważany wtedy za grobowiec Agamemnona, jeśli przyjmie się, że podmiotem lirycznym jest osoba autora. Nie jest to jednak nic pewnego, a jedynie domysły. Na czas akcji może wskazywać również rozterka wewnętrzna podmiotu lirycznego, który jest emigrantem, niemogącym brać udziału w akcjach do odzyskania niepodległości, a powstanie listopadowe mogło mocno na niego wpłynąć, jak na wielu innych Polaków, zarówno na terenach dawnego kraju, jak i na emigracji. W wierszu widzimy wiele refleksji podczas pobytu we wspomnianym wcześniej miejscu, dotyczących obecnej sytuacji narodu polskiego, jak i historycznych zdarzeń. Podmiot liryczny mówi o znanych mu wydarzeniach. Nawiązuje do bitwy pod Termopilami (480 r. p.n.e.), bitwy pod Cheroneą (338 r. p.n.e.) i rozbiorów Polski, przez które naród polski stracił niepodległość (I rozbiór Polski – 1772 r.; II rozbiór Polski – 1793 r.; III rozbiór Polski – 1795 r.).
Miejscem akcji jest grobowiec Agamemnona w Mykenach (który okazał się w późniejszym czasie skarbcem Atreusza). Agamemnon był synem Atreusza, królem Myken i Argos oraz wodzem wojsk Greckich w wojnie trojańskiej. Podmiot liryczny przebywając tam, nawiązuje do wielu wydarzeń znanych z historii czy „Iliady” Homera. Przytacza postacie z mitologii jak Arachne, Dejanira, Eumenida, Prometeusz. Nawiązuje do bitew historycznych, na przykład bitwa pod Termopilami czy Cheroneą oraz utrata niepodległości (rozbiory Polski). Podmiot liryczny zachwyca się tym miejscem, opisuje przyrodę, naturę wokół siebie. Mówi, że jest tam spokojny, wyciszony. Miejsce to skłania go do wielu przemyśleń o obecnej sytuacji Polski, które są przyrównywane do historii starożytnej Grecji, po której wędruje swoimi myślami.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: