Grób Agamemnona - Najważniejsze informacje

AutorJuliusz Słowacki (urodził się 4 września 1809 roku w Krzemieńcu, zmarł 3 kwietnia 1849 roku w Paryżu) – polski poeta i dramaturg okresu romantyzmu. Jeden z wieszczów narodowych. Jego twórczość dotyczy głównie tematów walki narodu polskiego o niepodległość i tematów egzystencjalnych, które były wyznacznikiem epoki romantyzmu. To autor wielu wierszy („Oda do wolności”, „Testament mój”), poematów („Beniowski”), powieści poetyckich („Jan Bielecki”) i dramatów („Balladyna”).Geneza utworu i gatunek„Grób Agamemnona” Juliusza Słowackiego został napisany po upadku powstania listopadowego w 1839 roku w Paryżu. Inspiracją do napisania tego utworu był pobyt poety w Grecji, gdzie zwiedził skarbiec Atreusza w Mykenach, który był uważany wówczas za grobowiec Agamemnona – syna Atreusza, króla Myken i Argos oraz wodza wojsk greckich podczas wojny trojańskiej. Wydany został rok później. Utwór jest wierszem, który można zaliczyć do poezji tyrtejskiej, czyli poezji patriotycznej, nawołującej do walki. Jej nazwa wywodzi się od Tyrtajosa – spartańskiego poety, twórcy poematów zagrzewających do walki.Budowa utworu. ProblematykaW „Grobowcu Agamemnona” można wyróżnić dwie części. Jedna skupia się na refleksjach pojawiających się podczas zwiedzania grobu, a druga dotyczy przemyśleń na temat upadku powstania listopadowego. W tej drugiej części poeta omawia wady i złe działania przedstawicieli własnego narodu, porównując kolejne czynniki do historii starożytnej Grecji. Utwór zestawia naród polski z wyidealizowanym narodem antycznego państwa. Juliusz Słowacki nawiązuje w utworze do wydarzeń historycznych – takich jak bitwa pod Cheroneą, bitwa pod Termopilami czy utrata niepodległości przez Polskę. Utwór jest nawołaniem do porzucenia sporów wewnętrznych i dostrzeżenia swoich wad przez Polaków w celu odbudowy państwa. W pewnym sensie autor porównuje działania swoich rodaków do wydarzeń, które zna z dziejów antycznej Grecji i wydarzeń opisanych w „Iliadzie” Homera. W tym kontekście wskazuje, co można by zmienić i nad czym popracować, by odnieść zwycięstwo i rozgrzać ducha walki o niepodległość państwa. Trafne może tutaj być nawet stwierdzenie, że poprzez liczne nawiązania do historii starożytnej Grecji porównuje on Polskę idealną z taką, jaka jest ona obecnie, za jego życia.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: