Pieśni - Plan wydarzeń

„Pieśń IX” z Ksiąg pierwszych („Chcemy sobie być radzi”) – plan wydarzeń:
1. Stwierdzenie, że ludność potrzebuje powodów do radości.
2. Nawiązanie do biesiady, zabawy, spotkania towarzyskiego.
3. Refleksja na temat losu i przeznaczenia, którym kierują istoty wyższe.
4. Odwołanie do Boga i kwestii religijnych.
5. Motyw koła Fortuny i zmienności sytuacji człowieka.
6. Nauka o szczęściu w życiu.
7. Pochwała niezmienności losu.
8. Nawiązanie do natury (wiatr, żagle).
9. Przesłanie o przemijalności bogactwa i stałości uczuć oraz ludzkiego charakteru.

„Pieśń II” z Ksiąg pierwszych („Serce roście patrząc na te czasy”) – plan wydarzeń:
1. Wspomnienie wcześniejszych lat i nawiązanie do natury (lasy, śniegi, rzeki).
2. Kontrast tego, co było z tym, co jest teraz.
3. Motyw zmian pór roku (z ponurej, biednej zimy na radosną, owocną wiosnę).
4. Wspomnienie o pięknie przyrody, śpiewie ptaków i bogatej roślinności.
5. Nawiązanie do człowieka, który nie ma nic na sumieniu i jest szczęśliwy.
6. Wniosek, że dobry i wielkoduszny człowiek nie potrzebuje zabaw, przyjemności, ani używek, by być spełnionym i radosnym.
7. Stwierdzenie, że osoba, która ma coś na sumieniu nie jest w stanie cieszyć się z przeżywanych chwil.
8. Nawiązanie do idei dobrej myśli.

„Pieśń IX” z Ksiąg wtórych („Nie porzucaj nadzieje”) – plan wydarzeń:
1. Apel o pozytywne nastawienie i nieporzucanie nadziei.
2. Nawiązanie do przyrody (w przyrodzie po zimie przychodzi wiosna, a w życiu ludzkim po złym momencie przychodzą radosne chwile).
3. Stwierdzenie, że nieodzowną częścią życia jest przeplatanie się szczęśliwych momentów z przykrościami.
4. Odwołanie do postaci mitologicznej – Fortuny.
5. Nauka, by nie przejmować się gorszymi chwilami i wierzyć w nadejście lepszego jutra.
6. Nawiązanie do religii chrześcijańskiej.

„Pieśń XXV” z Ksiąg wtórych („Czego chcesz od nas, Panie”) – plan wydarzeń:
1. Pytania do Stworzyciela o to, czego oczekuje od ludzi za swoje dobrodziejstwa.
2. Stwierdzenie, że Bóg jest obecny wszędzie.
3. Wyliczanie dóbr, które otrzymaliśmy od Ojca Najwyższego.
4. Odwołanie do przyrody i zmienności pór roku.
5. Wymienianie zasług Boga i wychwalanie Go.
6. Wspomnienie o Jego nieustającej łasce.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: