Stowarzyszenie Umarłych Poetów - Charakterystyka bohaterów

Charakterystyka bohaterów w książce Nancy H. Kleinbaum pt. „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”

John Keating – był wychowankiem Akademii Weltona i jednocześnie uczy w niej języka angielskiego. „Był to przeciętnie wyglądający mężczyzna po trzydziestce, średniego wzrostu i niewielkiej postury. Miał inteligentne brązowe oczy, średniej długości włosy i nie schodzący z twarzy ciepły uśmiech. Robił wrażenie osoby godnej szacunku i znakomicie wykszatłconej. Był człowiekiem charyzmatycznym”. Wyróżniał się swoją nieprzeciętną wiedzą, dużymi pokładami energii i chęcią do działania. Był przeciwny sposobom nauczania w Akademii. Swoich wychowanków starał nauczyć samodzielności. Pomagał mi przełamywać własne słabości i wszelkie lęki. Był człowiekiem godnym do naśladowania i niebywale oczytanym. Każdy kto potrzebuje porady, z pewnością dostanie ją od Keatinga. On bowiem umiał wysłuchać, zrozumieć drugą osobę i wspomóc dobrym słowem, kiedy było to potrzebne. Nigdy nie odtrącał i nie znieważał swoich podopiecznych. Uczniowie byli w niego wpatrzeni jak w obrazek. On wskazywał im zaś ścieżkę, którą jak zechcą będą mogli podążyć.

Neil Perry – jeden z najlepszych uczniów w Akademii Weltona. Solidny i pracowity uczeń. Jednak nigdy nie zapomina o swoich pasjach i marzeniach. Głównym z jego pasji była gra teatralna i wszelkiego rodzaju literatura. Jednak jego marzenia są spowalniane przez nadopiekuńczego ojca. W ogóle nie pozwala się mu rozwijać. Jest bardzo szanowany w gronie przyjaciół m. in. za swoje poczucie humoru, uczynność, a za razem spontaniczność. Dzięki swojej dociekliwości odkrywa historię „Stowarzyszenia Umarłych Poetów” i namawia kolegów do powtórnego założenia Stowarzyszenia. Jednak jego odwaga i pewność siebie nie wiele mu pomaga i w ostatniej scenie z jego udziałem kończy swój żywot.

Todd Anderson – to nowy uczeń Akademii Weltona. Jest on pod stałą presją rodziców i dyrektora, ponieważ chcą oni, aby był tak samo zdolny jak jego brat, który ukończył Akademię z wyróżnieniem. Nawiązuje znajomość z Neilem, a on przedstawia go reszcie znajomych. Jest bardzo nieśmiały i płochliwy. Dopiero sam Keating przełamuje w nim tą barierę, a on w końcu otwiera się na świat. Też jest członkiem Stowarzyszenia i powoli zaczął się przekonywać do innych.

Dyrektor Gale Nolan – to jak sama nazwa wskazuje jest dyrektorem Akademii Weltona. U niego w Akademii przodują cztery najważniejsze hasła: doskonałość, tradycja, dyscyplina oraz honor. Był surowym i krzepkim mężczyzną. Wraz z gronem pedagogicznym tworzyli armię, która zniechęcała do siebie uczniów. Oni się wręcz ich bali. W szkole pod kierownictwem dyrektora Nolana panował surowy rygor. Kiedy któryś z uczniów mu podpadł wymierzał kary. Zdawało się, że czasami były to kary cielesne, co w dzisiejszych czasach byłoby nie do pomyślenia. Uważał, że jego metody są bardzo dobre. Zdanie tej szkoły z wyróżnieniem dawało szansę na studia na wysokim poziomie i dobrze płatną pracę. Nie pochwala zaś metod, które stosuje Keating. Uważał, że są one niekonwencjonalne.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: