Zaczarowana zagroda - Plan wydarzeń

1. Przybycie na Stację im. Dobrowolskiego badaczy.
2. Postanowienie oznakowania grupy pingwinów Adeli w celu poznania trasy ich zimowych wędrówek.
3. Budowa specjalnej lodowej zagrody dla pingwinów w kształcie igloo.
4. Uznanie przez profesora liczby pięćdziesięciu pingwinów jako wystarczającej dla przeprowadzenia eksperymentu.
5. Trudne całodniowe zaganianie pingwinów do zagrody w celu ich zaobrączkowania.
6. Wyróżnianie się jednego pingwina spośród innych charakterystyczną łatką na brzuchu w kształcie krawata.
7. Nazwanie pingwina przez polarników Elegancikiem.
8. Tajemnicza ucieczka pingwinów – poza Elegancikiem – z zagrody.
9. Stwierdzenie przez profesora nieodpowiedniej wysokości muru zagrody (zbyt niski).10. Poprawienie zagrody przez polarników.
11. Kolejne zaganianie pingwinów do zagrody.
12. Trzykrotne powtórzenie się ucieczki pingwinów.
13. Pomysł sprawdzenia sposobu ucieczki pingwinów z zagrody.
14. Wieczorna obserwacja ucieczki pingwinów.
15. Tworzenie przez Elegancika i jego kolegów piramidy.
16. Wspinanie się innych pingwinów po piramidzie na szczyt zagrody i ześlizgiwanie się na zewnątrz.
17. Pozostanie Elegancika w zagrodzie z powodu niemożności podsadzenia go przez innego pingwina.
18. Przekonanie się o sprycie pingwinów Adeli.
19. Nastanie zimy polarnej.
20. Opuszczenie przez stado mroźnej Antarktydy.
21. Udanie się stada do cieplejszych krajów.
22. Śledzenie przez badaczy trasy wędrówek pingwinów dzięki obrączkom.
23. Rozdzielanie się pingwinów w trakcie wędrówki – droga w różne miejsca.
24. Nastanie lata na Antarktydzie.
25. Powrót pingwinów Adeli do swoich gniazd na Antarktydzie.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: