Faraon - Bohaterowie

Ramzes XIII był głównym bohaterem utworu. Był synem Faraona, po którym objął tron. Miał 22 lata i był bardzo przystojny i dobrze zbudowany, dlatego przyciągał kobiety. Był mądrym i wrażliwym władcą. Był skromny, nie zwracał uwagi na piękne stroje, lubił prowadzić zwyczajne życie. Był również porywczy i niecierpliwy co prowadziło go do klęski. Jego nie słowność prowadziła go do zguby. Obiecał np. wojsku, którym dowodził, że dostaną pieniądze, a chłopom miał dać dzień wolny w tygodniu i kawałek ziemi. Jego obietnice nigdy się nie ziściły, ponieważ nic nie miał. Dzięki wojnie chciał ocalić kraj i wzmocnić jego strukturę. Niestety poniósł porażkę. Mimo wielu dobrych cech był człowiekiem, który nie potrafił oprzeć się pokusom. Romansował z kobietami, które później ranił. Początkowo zakochał się w Sarze, która urodziła mu dziecko, ale był dla niego obojętny, bo w tym czasie romansował już z Kamą, która była piękną Felicjanką. Był nie stały w swych uczuciach, kiedy jego syn zostaje zamordowany, a Sara umiera z rozpaczy, wtedy dopiero zauważa co traci. Sam zginął z rąk Lykona.
Herohor był arcykapłanem świątyni Amona w Tebach, doradzał Ramzesowi XIII a po jego śmierci został Faraonem. Był to czterdziestokilkuletni dobrze zbudowany i małomówny mężczyzna. Był bardzo mądry i sprytny. Niby doradzał Ramzesowi, a tak naprawdę nim manipulował. Nie pozwolił na ograniczenie władzy duchownych. Za wszelką cenę dąży do osiągnięcia celu. Kiedy konflikt między nim a Ramzesem się zaostrza posuwa się do podstępu i pokonuje swego przeciwnika, obejmując po nim tron.
Kama była złą postacią, to ona miała za zadanie wpływać na zmiany podejmowanych przez Ramzesa decyzji. Była kobietą bezwzględną i umiała odgrywać rolę miłej i uczuciowej. Brała udział w podstępie uwodząc Ramzesa, mimo że on miał rodzinę. Doprowadziła do jej rozpadu i wygnania pierwszej wybranki Ramzesa oraz do morderstwa jego syna. Za jej czyny otrzymała zapłatę w postaci choroby zwanej trądem i śmierci w samotności.
Pentuer był to drugi kapłan świątyni Amona w Tebach, on z kolei doradzał Herhorowi, a następnie Ramzesowi. Pochodził ze wsi dlatego namawiał Ramzsesa, aby pomógł biednemu społeczeństwu. Był mądrym i oddanym człowiekiem. Po śmierci Ramzesa nie chciał już nikomu doradzać i wybrał życie w ubóstwie.
Mefres był arcykapłanem świątyni Ptach w Memfis. Był starszym człowiekiem przede wszystkim wrogiem Ramzesa i za wszelką cenę chciał przejąć władzę. Mimo swej pobożności współpracował z Lykonem, aby skompromitować młodego władcę.
Menes był to kapłan, który posiadał ogromną wiedzę. On ostrzegała Ramzesa podając mu datę zaćmienia słońca. To on oblicza i przewiduje dokładną datę zaćmienia słońca. Niestety Ramzes zlekceważył jego rady i poniósł porażkę.
Sara była Żydówką i kochanką Ramzesa. Miała piękne rysy twarzy i kręcone czarne włosy. Była miła i szczerze kochająca Ramzesa dziewczyną. Była bardzo smutna z powodu odtrącenia przez swojego kochanka i umarła z żalu po śmierci swego syna.
Lykon był to mężczyzna, który zakochał się w Kamie i był dla niej zrobić bardzo wiele. Dla swej wybranki zabił faraona i jego syna.
Ramzes XII był poprzednim władcą Egiptu oraz ojcem tytułowego bohatera. Faraonem był przez wiele lat, sprawował rządy dobrze i uczciwie i choć na początku nie był dobrym władcą, po wielu latach zrozumiał swoje błędy i stał się lepszym człowiekiem.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: