Faraon - Plan wydarzeń

Plan wydarzeń – jest to spis najważniejszych, ułożonych chronologicznie wydarzeń zawarty w tekście literackim. Plan wydarzeń można pisać w formie równoważników zdań lub zdań pojedynczych. Sporządzenie planu wydarzeń jest przydatne. Poprzez pisanie planu wydarzeń, przypominamy i utrwalamy sobie treść tekstu. Plan wydarzeń pomaga również w nauce przed sprawdzianem. Ułatwia również prześledzenie konkretnego wątku np. losów konkretnego bohatera, wątku miłosnego, wątku przyjaźni itd. Plan jest naprawdę pomocy przy pisaniu: charakterystyki bohaterów, streszczenia, streszczenia szczegółowego czy recenzji.

„Faraon” Bolesława Prusa – plan wydarzeń:

1. Opis Egiptu:
– położenie Egiptu
– klimat państwa
– struktura społeczna tego państwa

2. Ramzes XIII mianowany następcą tronu

3. Podjęcie decyzji o sprawdzeniu Ramzesa

4. Decyzja Ramzesa o przecięciu drogi skarabeuszom

5. Oddalenie się Ramzesa i Tutmozisa od oddziałów

6. Zasypanie kanału, kopanego przez chłopa 10 lat

7. Poznanie i wykupienie od ojca Sary

8. Porażka oddziałów Nitagera

9. Powrót do Memifs

10. Informacja o popełnieniu samobójstwa przez chłopa

11. Pożyczka u Fenicjanina

12. Niechęć ludności wobec Sary

13. Pomoc i obrona Sary

14. Proces sądowy ludzi, którzy napadli na Sarę

15. Podróż do Teb

16. Informacja o ciąży Sary

17. Znudzenie Sarą

18. Powrót faraona

19. Zawarcie paktu pomiędzy kapłanami a posłem asyryjskim

20. Pobyt w świątynie

21. Ofiarowanie kapłanki księciu

22. Informacja o pochodzeniu następcy tronu

23. Zabójstwo następcy tronu

24. Rozpoczęcie wojny z Libią

25. Śmierć faraona

26. Powrót do Memfis

27. Koronacja nowego faraona

28. Ramzes XIII zostaje faraonem

29. Stopniowe wprowadzanie reform

30. Zgromadzenie ludzi z wszystkich stanów

31. Szaleństwo księcia

32. Planowanie ataku na labirynt i świątynie

33. Zaćmienie słońca, przerażenie ludności

34. Śmierć Tutmozisa

35. Zabójstwo Ramzesa XIII

36. Objęcie władzy przez Herhora

37. Wprowadzenie reform zaplanowanych przez Ramzesa XIII

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: