Słowik - Plan wydarzeń

1.Zachwyt rybaka śpiewem słowika mieszkającego w lesie za ogrodem cesarskim.
2.Opowiadanie wszystkim przez rybaka o niezwykłym śpiewie słowika.
3.Zjeżdżanie się podróżnych ze wszystkich stron świata,by podziwiać zamek, ogród i słowika.
4.Napisanie wielu książek o słowiku, dzięki którym zyskuje on sławę na całym świecie.
5.Przeczytanie książki o słowiku przez cesarza.
6.Zdziwienie cesarza nieświadomością istnienia słowika mieszkającego w jego królestwie.
7.Nakazanie marszałkowi sprowadzić słowika na dwór.
8.Poszukiwanie przez marszałka osoby wiedzącej coś o słowiku.
9.Odnalezienie porywaczki, która prowadzi marszałka do ptaka.
10.Zaproszenie słowika na dwór.
11.Koncert słowika na dworze cesarskim przed samym cesarzem.
12.Przyjęcie przez słowika łez cesarskich jako nagrodę za śpiew.
13.Zatrzymanie słowika na dworze cesarskim.
14.Życie słowika w złotej klatce w pałacu cesarza.
15.Nadejście paczki ze sztucznym słowikiem od cesarza Japonii.
16.Ogromne zainteresowanie i fascynacja sztucznym słowikiem.
17.Niedomknięcie klatki prawdziwego słowika, dzięki czemu słowik odlatuje.
18.Wygnanie prawdziwego słowika z kraju za ucieczkę.
19.Zepsucie się sztucznego słowika przez jego ciągłe używanie.
20.Naprawa sztucznego słowika i konieczność oszczędzania go.
21.Popadnięcie cesarza w śmiertelną chorobę.
22.Uważanie przez dwór, że cesarz nie żyje.
23.Ujrzenie przez cesarza śmierci.
24.Prośba cesarza do sztucznego słowika, żeby zaśpiewał.
25.Milczenie sztuczne słowika.
26.Przybycie prawdziwego słowika, który zaczyna śpiewać cesarzowi.
27.Przegonienie pieśnią słowika śmierci i ozdrowienie cesarza.
28.Zawarcie umowy między słowikiem a cesarzem.
29.Zdziwienie dworu i radości, że cesarz żyje.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: