Bajki robotów - Plan wydarzeń

Przedstawiam szczegółowy plan wydarzeń z książki pod tytułem
” B a j k i r o b o t ó w ” która została napisana przez Stanisława Lema.

1.) Przybycie elektrycerza Mosiężnego na planetę Kryonię:
a) roztopienie się lodu pod nogami rycerza,
b) śmierć rycerza.

2.) Przybycie elektrycerza Żelaznego na Kryonię:
a) spadnięcie elektrycerza Żelaznego na skały lodowe,
b) czekanie aż elektrycerz wystygnie,
c) zamarznięcie smaru w stawach Żelaznego elektrycerza,
d) przysypanie zastygłego elektrycerza przez śnieg.

3.) Przyjazd elektrycerza Kwarcowego na planetę Kryonię:
a) spróbowanie roztopienia murów miasta Frygidy,
b) zwycięskie starcie elektrycerza Kwarcowego z Borealem,
c) zabranie klejnotów przez elektrycerza Kwarcowego,
d) roztopienie się klejnotów w ręce elektrycerza Kwarcowego,
e) zwyciężenie rycerza Kwarcowego ze strażnikiem skarbów królewskich,
f) roztopienie się księcia Astroucha.

4.) Przemarsz elektrycerza Kwarcowego drogami Kryonii.
a) lęk domowników.

5.) Poniesiona porażka elektrycerza Kwarcowego przez mędrca Baryona.
a) wykonywanie uników przez mędrca Baryona,
b) nieznane znaki pokazane przez mędrca,
c) długie myślenie rycerza Kwarcowego,
d) roztopienie się lodu pod nogami elektrycerza przez rozgrzanie się elektrycerza Kwarcowego,
e) śmierć elektrycerza Kwarcowego.

6.) Ocalenie planety Kryonii:
a) niepewności domowników mieszkających na planecie Kryonia,
b) objaśnienie mędrca mieszkańcom planety,
c) podziękowania mędrcowi przez mieszkańców planety.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: