Doktor Piotr - Czas i miejsce akcji

Stefan Żeromski żyjący w latach 1864 – 1925 tworzył na początku XIX wieku. Czas jego twórczości przypada na epokę Młodej Polski, ale treści części utworów mocno zakorzeniają się w pozytywizmie.
Akcja noweli „ Doktor Piotr” toczy się po klęsce powstania styczniowego
w osiemdziesiątych latach XIX wieku. Jest to epoka pozytywizmu, która charakteryzuje się głównie tym, że priorytetem jest praca i nauka. Po klęsce kolejnego powstania zrozumiano, że walka z silnym przeciwnikiem jest z góry skazana na przegraną, dlatego należy skupić się na pracy, aby umocnić Polskę. Dlatego każdy pozytywny bohater lektury pracuje i ta praca absorbuje całą jego osobowość. Widzimy tu też rodzący się kapitalizm i schyłek Polski szlacheckiej, który to proces następował po reformie uwłaszczeniowej. Ważnym aspektem czasu akcji jest retrospekcja osiągnięta dzięki czytanemu przez pana Dominika listowi od syna, który wprowadza okoliczności podjęcia pracy
w Anglii.
Miejscem, w którym rozgrywa się akcja wyżej wspomnianej lektury jest niewielka wioska o nazwie Zapłocie oraz bliżej nieokreślone niewielkie miasteczko. Były to tereny znajdujące się w zaborze rosyjskim. Jest to rodzinna miejscowość Dominika Cedzyny oraz jego syna doktora Piotra. Tytułowy bohater wyjechał za granicę do Zurychu, gdzie podjął studia na tamtejszej politechnice, jednak jego ojciec pozostał we wspomnianej wcześniej miejscowości. Na początku książki widoczny jest opis nudnego pomieszczenia, które zamieszkiwał główny bohater. W późniejszej części przeprowadził się on do pięknego, choć zaniedbanego dworku, który odkupił od Juliusza Polichnowicza. W folwarku położonym z Zapłociu u podnóża góry zwanej Świńską Krzywdą powstaje z inicjatywy Bijakowskiego cegielnia, w której pracuje Dominik i jego podwładni.
W fabule pojawia się też Warszawa, w której wychowywał się dorobkiewicz Teodor Bijakowski. Tam też ukończył Szkołę Główną Po kilkuletniej pracy
w kraju wyjechał na parę lat do Krymu, gdzie zakupił willę, ale powraca do Polski, oddając się pracy przy budowie kolei, która biegnie nieopodal cegielni, dlatego to właśnie tu skupia się najwięcej wydarzeń objętych akcja utworu.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: