Doktor Piotr - Rozprawka

Książka autorstwa Stefana Żeromskiego pod tytułem „Doktor Piotr” pokazuje konfrontację marzeń z rzeczywistością. Marzenia to pragnienia ludzi, tworzących często
w swojej świadomości wyidealizowany obraz życia, w którym osiągamy cele, posiadamy coś, co trudnego do osiągnięcia. Każdy człowiek skrywa inne marzenia, jednak wszyscy chcą je spełnić. Marzenia często dodają motywacji do działania. Podobnie czynili bohaterowie utworu „Doktor Piotr” Stefan Żeromskiego. Akcja rozgrywa się w epoce pozytywizmu,
w czasie kiedy uważano, że nauka i praca rozwiążą społeczno – polityczne problemy
oraz spełnią ludzkie marzenia. Autor lektury pokazuje jednak, że nie zawsze tak jest, opisując życie pewnego ojca i syna. Podzielam zdanie Stefana Żeromskiego, a moją tezę udowodnię argumentami przedstawionymi poniżej.
Na początek przedstawię postać tytułowego bohatera, doktora Piotra. Jest to osoba, która dzięki staraniom ojca otrzymała dobre wykształcenie, która poszukiwała pracy, aby móc spłacić swój dług za naukę. Pan Piotr miał dwa marzenia. Jedno polegało na znalezieniu dobrej pracy, która odpowiadała jego poziomowi wykształcenia. Drugim jego pragnieniem było pozostanie przy ojcu i towarzyszenie mu w jego starości. Niestety, marzenia te wykluczały się, więc aby spełnić jedno z nich, musiał porzucić drugie. Oczywiście dobrze płatna praca, która pozwoliłaby mu spłacić dług za naukę była bardziej kuszącą opcją, niż zamieszkanie ze swoim ojcem, dlatego mężczyzna wyjechał do Anglii, gdyż tam oferowano mu atrakcyjną posadę. Tam, ambitny student mógł rozwijać swoje umiejętności, wykazać się zdobytą wiedzą z nauk ścisłych zakończonych dyplomem z wyróżnieniem a przede wszystkim realizować swoje marzenia. Praca z dala od ojczyzny nie pozwalała jednak być blisko ojca. Młody człowiek zostawiając w ten sposób swojego rodziciela w domu, naraził go na samotność i tęsknotę. Marzenia o budowaniu mocnej Polski po zdobyciu wykształcenia zderzyły się z trudną rzeczywistością pracy w złych warunkach, poniżej swoich marzeń
i kompetencji.
W drugim argumencie wprowadzę główną postać lektury, czyli pana Dominika. Jest
to ojciec tytułowego doktora Piotra. Jego jedynym marzeniem po wyjeździe syna za granicę, było spotkanie się z nim. Mężczyzna obawiał się, że już nigdy nie zobaczy swojego dziecka. Bohater wręcz umierał z samotności. Aby wypełnić pustkę, spowodowaną tęsknotą, pan Dominik postanowił rozpocząć pracę u człowieka niższego stanu, który go poniżał
i krytykował. Ojciec, mimo to ciężko pracował, przez co nie myślał tak często o synu. Jednak w wolnych chwilach upajał się czytaniem listów od niego. Doktor Piotr postanowił zrobić mu niespodziankę i go odwiedzić. Zamierzał nawet podjąć pracę w kraju, dając priorytet swym więzom rodzinnym. Konfrontacja z rzeczywistością okazała się jednak na tyle drastyczna,
że ostatecznie opuścił nie tylko kraj, ale i ojca. Dowiedział się bowiem, że ten, chcąc opłacić studia syna, wyzyskiwał pracowników. Piotr, którego marzeniem i jednocześnie sposobem
na życie była uczciwa, sumienna praca, nie mógł tego zaakceptować. Jego drastyczna decyzja zerwania tak drogich więzi rodzinnych jest dla czytelników przestrogą, że należy pamiętać, aby przy realizacji marzeń nie posunąć się zbyt daleko. Aby nie przekraczać granic uczciwości względem innych obywateli, którzy też mają swoje marzenia.
Mam nadzieję, że powyższymi argumentami udowodniłam, iż nauka, praca
i pieniądze nie spełnią wszystkich marzeń, chociaż są one motorem napędzającym nasze działania. Postawy i los bohaterów noweli „Doktor Piotr” przypominają o uczciwości
w realizacji naszych planów – tylko zachowanie od wieków ustalonych norm daje satysfakcję w realizacji ludzkich dążeń.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: