Rozwiąż dyktando

poszczególne wyrazy

dr

amak

śtawka

ma

mi

armider

kra

tno

jaskłka

dr

semka