Dolina Issy - Charakterystyka bohaterów

,,Dolina Issy” Czesław Miłosz – charakterystyka bohaterów

Tomasz Surkont to główny bohater znanej powieści, a także jej narrator. To wnuczek Kazimierza i Michaliny Surkont oraz Bronisławy Dilbin. Jego rodzicami byli Tekla Surkont i pan Surkont. Chłopca wychowywali jego dziadkowie ze strony rodzicielki. Gdy jednak Polska odzyskała niepodległość, wyjechał wraz z matką do wolnego państwa.
Tomek to dziecko niezwykle ciekawe świata. Chciał nieustannie zdobywać na ten temat nową wiedzę, informacje. Miłość do przyrody zaszczepił w nim jego dziadek. Interesowała go także każda sfera życia, która nie została jeszcze przez nikogo dokładnie, precyzyjnie zbadana.
Bohater odznaczał się niezwykłą wrażliwością, umiał dostrzegać prawdziwą naturę innych ludzi. Często jednak nie umiał trafnie nazwać swoich spostrzeżeń, obserwacji. To postać niezwykle inteligentna. Przyczynił się do tego między innymi jego dziadek i korepetytor.
Uważam, iż bohater książki Czesława Miłosza był postacią pozytywną. Odznaczał się wieloma zaletami. Posiadał także wiele zdolności jak na jego młody wiek. Można naśladować go pod wieloma względami.

Kazimierz Surkont to właściciel dworku i gospodarstwa w Giniach. Był mężem Michaliny, a także ojcem Tekli i Heleny oraz dziadkiem Tomasza. Natomiast jego częsty gość i bliski przyjaciel to leśniczy Baltazar.
Podobnie jak jego wnuczek, interesował się on przyrodą. Swoją pasją podzielił się ze swoim wnuczkiem. Oprócz tego uwielbiał literaturę. W domu posiadał wiele ciekawych książek. Lubił także opowiadać różne historie. Opowiedział wnuczkowi o ich przodkach.
Mężczyzna wyróżniał się takimi cechami jak: uprzejmość, gościnność czy łagodność. Jednak, pomimo tych wszystkich pozytywnych cech, wiele mieszkańców uznawali go za osobę egoistyczną i zbyt pewną siebie. Z tego powodu spotykało go wiele nieprzyjemnych sytuacji.
Moim zdaniem Kazimierz Surkont to pozytywna postać z powieści ,,Dolina Issy”. Można wzorować się na nim w wielu zdarzeniach, zachowaniach, gdyż posiadał wiele umiejętności, zainteresowań, a także pozytywnych cech.

Baltazar to postać tragiczna w powieści Czesława Miłosza. Był młodym leśniczym, podopiecznym i przyjacielem Kazimierza Surkonta. Podczas jednej z bitew zabił rosyjskiego żołnierza. To wydarzenie wywołało u niego ogromne wyrzuty sumienia, które gnębiły go do końca jego dni. Prosił o pomoc wiele osób, jednak nie otrzymał potrzebnego mu wsparcia.
Mężczyzna borykał się z alkoholizm. Oprócz tego często miewał halucynacje, które ostatecznie doprowadziły go do obłędu.
Bohater ten odznaczał się wielką gwałtownością i nieodpowiedzialnością. Świadczyło o tym między innymi podpalenie własnego domu. Nie myślał o konsekwencji tego czynu. Podczas ucieczki z płonącej leśniczówki zabił przypadkowo jednego z sąsiadów, który przybył mu z pomocą. Oprócz tego był człowiekiem z sumieniem, wrażliwym. Bardzo przejmował się tym, iż przypadkowo zabił pewnego mężczyznę, jego wyrzuty sumienia były tak ogromne, iż doprowadziły do tragedii.
Uważam, że mężczyznę nie można nazwać człowiekiem złym, okrutnym. Sądzę, że w pewnym etapie swojego życia pogubił się, skutkowało to wieloma niewłaściwie podjętymi decyzjami. Jednak był on tylko człowiekiem, którego prześladowały ogromne wyrzuty sumienia po jednym przypadkowo popełnionym czynie. Choć nie należy on do bohaterów godnych naśladowania, zasługuje on na wybaczenie jego błędów, a także na szacunek.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: