Dolina Issy - Streszczenie krótkie

Bohaterem „Doliny Issy” jest Tomasz, który przybywa z wizytą do swoich dziadków Kazimierza i Michaliny. Chłopiec musiał spędzać czas z dziadkami, ponieważ jego rodzice byli na wojnie. Chłopiec wychowuje się w międzynarodowym środowisku, w którym stykają się ze sobą różne religie. Mieszkańcy okolicy znają i kultywują wiele dawnych zwyczajów i magicznych rytuałów. Jego światem jest dom i jego najbliższa okolica. Już początek powieści pozwala stwierdzić, iż jest to przestrzeń niezwykła. Tomasz obserwowany jest też przez tajemnicze siły, które nadają powieści nastrój tajemnicy, grozy i niezwykłości. Niewidzialne siły towarzyszą poczynaniom bohaterów, w lesie mieszka czarownik, który przyrządza cudowne napary, a trupa przebija się osinowym kołem, by nie krążył wokół żyjących.
Pozornie Tomasz żyje poza dobrem i złem. Jest wybrańcem, dwukrotnie wydartym śmierci, przebranym księciem. Znajduje się w centrum świata powieściowego i jest kształtowany przez innych. Doświadcza on rozmaitych inicjacji. W tym niezwykłym, tajemniczym świecie chłopiec miał własny świat stworzony początkowo tylko na papierze. Stopniowo Tomasz odkrywa prawa rządzące światem: zło, śmierć, cierpienie. Sam także staje się sprawcą śmierci i zdaje sobie sprawę, iż zmartwychwstanie jest niemożliwe. Od tej chwili zaczyna rozumieć prawa rządzące światem i zaczyna się czuć obco w świecie, w którym przebywa. Zaczyna dorastać i wkrótce musi opuścić dolinę. Powrót nie jest możliwy.
Oprócz perypetii głównego bohatera w powieści pojawiają się także inne wątki. Jeden z nich dotyczy Magdaleny, która związuje się z księdzem. Kiedy zostaje on przeniesiony do innej parafii, dziewczyna popełnia samobójstwo. To jednak nie koniec historii, gdyż dziewczyna wraca do wioski pod postacią zjawy. Mieszkańcy chcą się od niej uwolnić. Podejmują więc decyzję o tym, aby odkopać jej grób. następnie odcinają głowę, a serce przebijają kołkiem. Inna miłosna historia wiąże się z osobą Romualda Bukowskiego, który żyje w związku z prostą chłopką. Ciekawą postacią jest także Baltazar, który ma na swoim koncie zabójstwo. z tego powodu dręczą go wyrzuty sumienia.
Najlepszym przyjacielem Tomasza jest Dominik. Jak wszyscy inni bohaterowie jest on dość dziwną osobą. Ma skłonności sadystyczne, zabija psa. Nie szanuje także symboli religijnych i przebija hostię szydłem. Swoboda chłopca kończy się, kiedy do majątku dziadów chłopca przyjeżdża druga babka, matka ojca bohatera. Wywodzi się ona z arystokratycznego rodu i za główny cel stawia sobie edukację wnuka. Utwór kończy się przyjazdem matki Tomasza, która zabiera ze sobą chłopca.
Najważniejszym motywem w utworze jest powrót do krainy dzieciństwa. Pragnienie powrotu do lat młodości jest naturalną cechą każdego człowieka. Ludzie starsi z nostalgią wspominają młode lata, pragną wrócić do miejsc, w których się wychowali. Powrót do „małej ojczyzny” był także najprawdopodobniej przyczyną umieszczenia akcji powieści w miejscu, w którym pisarz spędził dzieciństwo. Wspominając lata młodości przebywający na Zachodzie autor zapewne chciał powrócić choć w myślach do kraju.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: