Dolina Issy - Geneza utworu i gatunek

Geneza utworu”Dolina Issy” jest powieścią, w której można odnaleźć nawiązania do życia autora. Czesław Miłosz w rozmowie z Renatą Gorczyńską wspomina, że w momencie pisania „Doliny Issy” zmagał się z wewnętrznymi dylematami i przeżywał kryzys, z powodu którego nie był w stanie tworzyć liryki. „Dolina Issy” stanowiła swego rodzaju kurację, która miała pomóc Miłoszowi przeżyć wewnętrzne katharsis.Czesław Miłosz w trakcie pisania „Doliny Issy” był piętnowany przez władze komunistyczne w kraju, gdyż zdecydował się pozostać na Zachodzie, co było nie w smak komunistycznym notablom. Literat obawiał się również, że kryzys literacki, który właśnie przechodził, będzie długotrwały.Z pewnością jest to bardzo ważne dzieło, które zostało uznane przez londyńskie „Wiadomości” za najlepszą książkę emigracyjną 1955 r.Zagadnienia gatunkoweKrytycy literaccy zauważyli, że powieść „Dolina Issy” pióra laureata Literackiej Nagrody Nobla stanowi jedną z najpiękniejszych opowieści o dzieciństwie oraz o dorastaniu, jakie kiedykolwiek powstały. Pragnę zasygnalizować, że brakuje jasnej, klarownej fabuły. Akcja rozgrywa się na Litwie w dolinie rzeki Issy.Warto zaznaczyć, że jest to również bardzo ważne dzieło ze względu na to, iż opowiada o konfliktach narodowościowych i społecznych w niepodległej już Litwie, zaraz po tym, jak państwo uzyskało niepodległość po zakończeniu I wojny światowej. Pytany o swą książkę Miłosz zaznaczył, że jest ona przesiąknięta duchem manicheizmu i stanowi zamaskowany traktat teologiczny. 

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: