Dolina Issy - Najważniejsze informacje

’Dolina Issy’ jest powieścią pióra Czesława Miłosza, która po raz pierwszy została wydana w Paryżu, w 1955 r. Twórcy londyńskich 'Wiadomości’ określili 'Dolinę Issy’ mianem powieści anno Domini 1955.
W 'Dolinie…’ odnajdziemy świat, który istniał kiedyś przed wybuchem II WŚ a którego dziś nie ma, krainę obrzędów i legend z diabłami i demonami.
W postaci Baltazara, którego wewnętrzne rozterki doprowadzą do szaleństwa, dostrzeżemy ból egzystencjalny, który być może w latach 50. XX w., czuł sam pisarz, który czuł się obco na Zachodzie, bał się, że spotka go przeciągły kryzys literacki, kiedy to nie będzie w stanie tworzyć nowych dzieł.
Czytelnik, który sięgnie po 'Dolinę…’ być może dostrzeże w niej wątki autobiograficzne z życia Miłosza, jednakże pragnę zaznaczyć, że w tzw. literaturze pięknej są one zatarte, przez co trudno jednoznacznie oddzielić co było prawdą, a co ułudą, fikcją.
Z pewnością, jeśli chcemy czerpać prawdę z tej powieści, powinniśmy uwagę zwracać na geografię, która jak zaznacza sam autor, który mówi, że jest w stanie podać skąd pochodzą opisane składniki krajobrazu.
Z racji, że przyszły zdobywca literackiej Nagrody Nobla popadł w konflikt z komunistycznymi rządcami Polski Ludowej, po raz pierwszy w oficjalnym obiegu w naszym kraju 'Dolina Issy’ znalazła się dopiero w 1981 r.
Tytułową Issę należy zapewne odczytywać w ten sposób, że autorowi nazwa ta przypominała Dubissę, rzekę którą kojarzył z młodych lat spędzonych na Litwie.
Dolina Issy stanowi metaforyczną nazwę Doliny Niewiaży, w pobliżu której wychował się przyszły noblista, jeden z naszych najlepszych pisarzy w zeszłym wieku.
Powieść spotkała się z bardzo dobrymi ocenami krytyków literackich, Jerzy Zawieyski podkreślił, że jest to wręcz liryka.
Tadeusz Konwicki podjął się misji, żeby 'Dolinę Issy’ przełożyć na ekran. W produkcji wystąpili m.in. Ewa Wiśniewska oraz Jerzy Kamas. Nie było przypadku w tym, że przenieść na ekran tę książkę postanowił Konwicki, który swe młode lata spędził w tym samym miejscu co autor.
Czytelnik który sięgnie po 'Dolinę Issy’ odnajdzie w niej realizm magiczny, powieść rozwojową, nie brak w niej również wątków społecznych oraz politycznych nawet rozważań filozoficznych.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: