Sachem - Geneza utworu i gatunek

Książka, którą opisuję nosi tytuł: „Sachem” bardzo popularnego autora Henryka Sienkiewicza. Autor ten jest jednym z najbardziej znanych w Polsce, ponieważ jego utwory stały się lekturami obowiązkowymi w szkole. Książka powstała w drugiej połowie dziewiętnastego wieku. Samo słowo: „Sachem” oznacza „Czerwony Sęp” toteż wiąże się to ściśle z genezą, ponieważ głównym wątkiem jest to, że rozgrywała się walka między jego plemieniem a białymi ludźmi. Typem utworu pod tytułem: „Sachem” jest nowela. Znaczy to, że jest krótka i możemy się wiele z niej dowiedzieć, ponieważ jest to utwór pisany prozą, szybko zmierza do punktu kulminacyjnego. Osobiście polecam zapoznanie się z tym utworem, ponieważ jest bardzo fascynujący. Ludziom nielubiącym czytać spodoba się to, że jest to bardzo krótka książka.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: