Baner-og-lny-306x810-1-min

kakaa czy kakała

Żadna z podanych pisowni, czyli kakaa lub kakała nie jest poprawna. Kakao to wyraz nieodmienny, więc także w bierniku występuje w formie kakao. Słowa nieodmienne wstępujące w języku polskim często są odmieniane w mowie potocznej. Czasami takie formy są uznawane w mowie za dopuszczalne (jak w przypadku wyrazu kakao), jednak w piśmie taka odmiana jest błędem. Jeżeli chodzi o użycie biernika od wyrazu kakao, w mowie często słyszymy formę kakaa, jednak także tu forma kakała jest niepoprawna. Tego typu błędne odmiany czasami wprowadzają zamieszanie, a nawet utrudniają lub uniemożliwiają zrozumienie danego słowa czy wyrażenie osobie, która poprawnie stosuje daną odmianę. Dlatego tak ważne jest, aby wyrazy nieodmienne takimi pozostały. Przykłady:Pros

Baner-og-lny-306x810-1-min

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!