Brutto

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Brutto, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Pojęcie BRUTTO odnosi się do kilku aspektów życia, jednak najczęściej można je usłyszeć w kontekście wagi oraz finansów.
Znaczenia oraz przykłady
1.Mówiąc o WADZE BRUTTO mamy na myśli wagę najczęściej towaru wraz z towarzyszącymi temu towarowi opakowaniami (np. waga jabłek z koszykiem, w którym są położone, czy waga kartonu piasku-> czyli waga piasku wraz z wagą kartonu, w którym się znajduje).
Przykład zastosowania: Waga brutto jabłek wynosi 5 kg. Wiedząc, że skrzynka, w której leżą owoce waży 1 kg oblicz ile ważą same jabłka.
2.Mówiąc zaś o płacy brutto mamy na myśli wynagrodzenie za pracę obejmującą kwotę, którą pracownik otrzyma na konto oraz wartość zaliczek na podatek dochodowy oraz ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, które zostaną zapłacone do odpowiednich organów (w tym przypadku urzędu skarbowego oraz zakładu ubezpieczeń społecznych).
Przykład zastosowania: Na umowie o pracę widnieje, że moje wynagrodzenie brutto wynosi 3000 zł miesięcznie./ Minimalne wynagrodzenie brutto w 2021 roku wynosi 2800 zł lub 18,30 zł/h.
3.Można również spotkać się z pojęciem wartości brutto oznaczającym wartość danego towaru bądź usługi wraz z należnym podatkiem VAT (podatkiem od towarów i usług). Wartość brutto jest ceną nabycia danego towaru lub usługi, którą płacimy kupując go.
Przykład użycia: Wartość brutto kupionego przeze mnie samochodu wynosiła 60.000zł.
4.Słowo BRUTTO występuje również w przypadku skrót PKB oznaczającego Produkt Krajowy Brutto. Jest on jednym z najważniejszych mierników stosowanych przy obliczeniach efektów pracy danego kraju i jest uniwersalny dla całego świata. Dzięki jego pomocy opisuje się zgromadzoną wartość dóbr oraz usług finalnych wyprodukowanych przez państwowe oraz zagraniczne składniki produkcyjne na terenie interesującego nas kraju w określonym czasie. Na tej podstawie następnie można wywnioskować bogactwo oraz rozwój danego państwa.
Przykład wystąpienia: Produkt Krajowy Brutto Polski w 2020 roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego wyniósł 2323,9 miliardów zł.
Brutto występuje również w przypadku pojęcia pojemność brutto, które stosuje się w gospodarce morskiej i oznacza miarę pojemności statków handlowych. Mówiąc precyzyjniej pojemność brutto jest miarą dotyczącą objętości

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.