Produkcja – synonim

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Produkcja – synonim, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Słowo PRODUKCJA ma wiele synonimów wśród których można wyróżnić: działalność, dzieło życia, praca, twórczość, spektakl, montaż, produkowanie, wytwarzanie, ekranizacja, wykonywanie czegoś. Produkcja może więc odnosić się do:
– wykonywania pracy,

– dzieła sztuki,

– produkcji filmu,

– czegoś nagranego lub wyświetlonego,

– a także w kontekście produkcyjnym.

Według jednej z definicji pochodzącej z encyklopedii zarządzania produkcja to „ogół działań, zmierzających do dostarczenia dóbr i usług na rynek, czyli do zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa.”
Produkcję można rozumieć bardzo szeroko od wydobycia surowców naturalnych, czy też pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, aż po sprzedaż finalnego dobra. Tak więc produkcja może następować w tzw. całym łańcuchu dostaw. Produkowane mogą być podstawowe materiały, kolejno komponenty, aż na końcu produkuje się wyroby gotowe przeznaczone dla ostatecznych odbiorców. Zgodnie z podstawową teorią ekonomii produkcja to przekształcenie czynników wejściowych produkcji jak ziemia, praca, kapitał w dobra materialne i usługi. Ilość zastosowanych czynników wytwórczych to nakłady, natomiast rezultat tego procesu jest wynikiem produkcji.
Produkcja jest podsystem całego systemu logistycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym, aby mogła nastąpić produkcja niezbędne są także inne podsystemy jak zaopatrzenie, dystrybucja itp. Logistyka produkcji z perspektywy zarządzania produkcją to zmiany zachodzące w obszarze wytwarzania i zarządzaniem sferą produkcji. Zarządzanie produkcją to dziedzina wiedzy, czyli podejście do organizacji procesów wytwórczych, której zadaniem jest stworzenie jak najbardziej efektywnego procesu produkcyjnego, którego rezultatem jest tworzenie wartości dodanej w postaci wyrobów gotowych. W podejściu ilościowym można wyróżnić produkcję jednostkową, seryjną, masową. Jednostkowa produkcja to wytworzenie wyrobu każdego indywidualnie, jednorazowo. np. produkowanie na zamówienie według wytycznych klienta. produkcja seryjna jak sama nazwa wskazuje to produkowanie serii, partii produktów, które różnią się od poprzedniej i kolejnej serii. Produkcja masowa to wytworzenie dużej ilości wyrobów w długim okresie. Logistykę produkcji można natomiast zdefiniować jako zintegrowany system kształtowania i kontroli procesów fizycznego przepływu produkcji w tok oraz przepływów związanych z eksploatacją urządzeń technologicznych zachodzących w sferze produkcji wraz ze strumieniami informacyjnymi i decyzyjnymi sterującymi tymi przepływami. Czyli celem logistyki produkcji jest głównie koordynacja przepływów wewn

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.