Kredyt

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Kredyt, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Kredyt – słowo to oznacza pewną sumą pieniędzy pożyczaną najczęściej przez bank osobie fizycznej (czyli zwykłemu człowiekowi, posiadającemu zdolność kredytową) lub osobie prawnej (t. najczęściej przedsiębiorstwu), które następnie należy bankowi oddać wraz z należnymi odsetkami, czyli dodatkowymi środkami pieniężnymi, które otrzymanie kredytu kosztuje kredytobiorcę. Osoba udzielająca kredytu jest KREDYTODAWCĄ, natomiast otrzymująca kredyt jest KREDYTOBIORCĄ.
Na rynku występuje znaczna ilość najróżniejszych rodzajów kredytów. Przede wszystkim można podzielić je na kredyty dla osób gospodarczych (tj. przedsiębiorstw) oraz osób fizycznych („zwykłych” ludzi/pracowników).
Firmy mogą ubiegać się o kredyty jakimi mogą być: kredyt w rachunku bieżącym (tj. wydanie większej ilości pieniędzy, niż faktycznie posiadają na koncie firmowym), kredyt w rachunku kredytowym (tj. kredyt na osobnym niż firmowy rachunku najczęściej udzielany na konkretny cel, może być on odnawialny- t. po spłacie można ponownie go zaciągnąć, albo sezonowy- np. co lato, bo wtedy firma ma mniejsze obroty). Firma może również ubiegać się o kredyt inwestycyjny związany z konkretnymi inwestycjami, które zamierza zrealizować.
Należy również zauważyć, iż pewnego rodzaju kredytami w spółce są również zobowiązania wobec dostawców. Wiążą się one z kredytami handlowymi udzielanymi odbiorcom, związane z płatnością za dany towar/usługę w określonym na fakturze czasie od jej otrzymania (np. 7, 14, czy 30 dni). Jest o wtedy nieoprocentowany kredyt handlowy związany z płynnością finansową spółek, który może być z jednej strony plusem, a z drugiej jednak minusem prowadzonej działalności gospodarczej. Plus jest najczęściej dla kupującego, gdyż nie musi on od razu płacić, a poczekać kilka dni np. na otrzymanie środków, ale jest minusem dla dostawcy, gdyż nie otrzymuje zapłaty zaraz po dostawie, tylko musi na nią czekać wierząc odbiorcy, iż faktycznie zostanie ona uiszczona.
Osoby fizyczne mogą zaś ubiegać się o inne kredyty jakimi są między innymi: kredyt mieszkaniowy z zabezpieczeniem jakim jest hipoteka (czyli dom lub mieszkanie, na które zaciągnięty został kredyt) lub z zabezpieczeniem innym niż hipoteka. Kolejnym rodzajem kredytów dla osób fizycznych są kredyty konsumpcyjne, jak na przy

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.