Współpraca – synonim

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Współpraca – synonim, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Współpraca- rzeczownik ten ma kilka znaczeń i w stosunku do każdego z nich mogą występować jego różne synonimy, czyli wyrazy bliskoznaczne jakimi można ten wyraz zastępować, aby uniknąć powtórzeń w tekście. Poniżej zostaną przedstawione te synonimy w stosunku do różnych kontekstów stosowania tego wyrazu wraz z przykładowymi zastosowaniami.
Współpraca najczęściej jest definiowana jako umiejętność pracy oraz rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów w większym gronie niż samodzielnie, to znaczy w zespole. Polega ona na tworzeniu pewnego rodzaju więzi i powiązań między współpracownikami w celu wykonania określonego zadania lub osiągnięcia wspólnie założonego wcześniej celu. Jednak pojęcia tego nie trzeba tylko wykorzystywać w kontekście pracy w zakładzie pracy. Współpracować można również w szkole, a nawet w domu czy na podwórku. O współpracy można mówić nawet bawiąc się lub grając w różnego rodzaju gry zespołowe. Chodzi w tym przede wszystkim o to, aby w jakiś sposób współdziałać celem osiągnięcia pewnych założeń. Współpraca jest po to, aby nie musieć robić czegoś samemu, ponieważ jest to zdecydowanie trudniejsze do wykonania oraz nie ma się tylu pomysłów co pracując wspólnie z kimś.
Poniżej zostały przedstawione różne konteksty wykorzystania słowa współpraca wraz z ich synonimami oraz przykładami zastosowania tego wyrazu.
– słowo współpraca może być stosowane w kontekście przedsiębiorstw. Wówczas synonimami tego wyrazu będą: współdziałanie, współudział, konsolidacja, kooperacja, połączenie, porozumienie, współuczestniczenie, współtworzenie.

Przykład zastosowania: Kancelaria Żelazny&McWay przy jednej ze swoich głośniejszych spraw musiała współpracować w konkurencyjną kancelarią KMK./ Przy nowym projekcie budowlanym spółka BUDOWLAŃCY musiała współpracować z firmą Boba Budowniczego, aby wyrobić się z jego ukończeniem w terminie.
– kolejnym znaczeniem słowa współpraca może być jego odniesienie do spójności. Wtedy to zamiast tego słowa można używać jego zamienników jakimi mogą być wyrazy: spójność, relacja, więź, wspó

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.