Gospodarka

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Gospodarka, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Gospodarka. Ze słowem tym spotkać się można najczęściej w trzech dziedzinach jakimi są: ekonomia, zarządzanie oraz rolnictwo i w każdym z tych trzech znaczeń słowo to obejmuje zupełnie inne składowe.
1.W przypadku ekonomii mówiąc gospodarka ma się na myśli wszelkie przedsiębiorstwa działające na danym terenie, np. państwie, kontynencie, Unii Europejskiej, które połączone są niejako w jeden system i działają dla dobra swojego, ale równocześnie dla dobra tegoż ogółu. Ogólnie przyjęty został podział gospodarki terytorialnej na gospodarkę regionalną (działającą na danym obszarze geograficznym- regionie), gospodarkę narodową (działającą na terenie danego państwa) oraz gospodarkę światową (obejmującą gospodarkę jako całość- wszystkie gospodarki narodowe). Gospodarka w ujęciu ekonomicznym jest regulowana najczęściej przez rząd danego kraju. Co ciekawe gospodarkę można podzielić na trzy główne sektory, w których działa, tj. rolnictwo (czyli uprawa warzyw i owoców, zbóż, hodowla zwierząt i produktów odzwierzęcych), przemysł (czyli wszelkiego rodzaju produkcja fabryczna dóbr/produktów) oraz usługi (czyli wszystko to co jest nam niezbędne do życia, ale nie jest to dostępne w formie materialnej). Sektory gospodarcze można jeszcze głębiej analizować. Wtedy można dojść do wniosków, iż sektor rolniczy obejmuje jeszcze więcej niż zostało wyżej wymienione, gdyż w jego skład wchodzą również rybołówstwo, leśnictwo, czy co najciekawsze przemysł wydobywczy. W sektorze przemysłowym oprócz produkcji szeroko rozumianej można znaleźć również budownictwo, natomiast w usługach można odnaleźć również handel oraz transport. Niekiedy wśród sektorów gospodarki można znaleźć również czwarty sektor, który mimo iż jest dodawany niedługo, to jest obecnie jednym z najważniejszych, ponieważ obejmuje on zdobywanie, weryfikację i przetwarzanie oraz dostarczanie informacji, które w dobie obecnej cyfryzacji są niezmiernie ważnym źródłem. Można wymienić również sektory piąty i szósty. Piąty obejmuje usługi zaawansowane takie jak bankowość, marketing, czy usługi ubezpieczeniowe, bez których obecnie ciężko wyobrazić sobie życie. Sektor szósty obejmuje zaś usługi dla ludności jakimi są opieka zdrowotna, edukacja, czy też turystyka i rekreacja, czy obrona narodowa- policja, wojsko).
Synonimami słowa

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.