Baner-og-lny-306x810-1-min

którędy czy którendy

A: Którendy B: Którędy
Może się zdarzyć w np. wypracowaniu, dyktandzie lub kartkówce, że nie będziemy umieli napisać słowa, którędy bardzo popularnego, gdy chcemy zapytać się np. Którędy do sklepu? lub Którędy do kościoła? Co zrobić która wersja jest poprawna.
Odpowiedź brzmi B: Którędy. Dlaczego? Mało jest wyrazów, które mają w sobie: en więcej jest słów z ę. Trzeba te wyrazy zapamiętać tak samo jak którędy.Przykłady:
Którędy na przystanek?
Którędy do Krakowa?
Którędy na dworzec?
Którędy do Galerii handlowej?
Którędy do szkoły?
Którędy pojechała ta pani?
Którędy do Nowego Sącza?
Którędy do stacji paliw?
Którędy do ul. Jana Pawła II?
Którędy do urzędu gminy?
Którędy mam pójść, żeby dostać się do kopalni soli w Bochni?
Któr

Baner-og-lny-306x810-1-min

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!