Motyw cierpienia – Motyw literacki (według epok literackich)

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Motyw cierpienia – Motyw literacki (według epok literackich), kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Cierpienie to stan bólu fizycznego lub psychicznego, który wynika z nieprzyjemnych sytuacji, na przykład uderzenia w nogę albo śmierć bliskiej osoby. W literaturze cierpienie jest powszechnie spotykanym zjawiskiem i występuje w różnym ujęciu, zależnie od epoki, w jakiej powstało dzieło. Wynika ono z wielu różnych przyczyn i może mieć różne konsekwencje. Nieustannie przejawia się też pytanie o sens cierpienia.
Starożytność
Mitologia
W mitologii spotkać możemy cierpienie dla dobra ludzkości, które przeżywa Prometeusz. Stworzył on człowieka i podarował mu ogień, jednak za karę został skazany przez Zeusa na straszliwe męki przy skale Kaukazu.
Biblia
Księga Hioba
Cierpienie Hioba spowodowane jest zakładem między Bogiem a szatanem. Zostaje on poddany próbie: traci majątek, rodzinę i choruje na trąd. Wiąże się to z ogromnym cierpieniem. Nie jest ono zawinione, nie jest karą. Hiob przeszedł swą próbę pomyślnie.
Ewangelie Nowego Testamentu
Jezus Chrystus umarł na krzyżu, aby wybawić ludzkość. Przeszedł wiele cierpień dla dobra ludzkości. Jego cierpienie, jak w przypadku Prometeusza, jest powiązane z poświęceniem.
Średniowiecze
Legenda o świętym Aleksym
Aleksy w pełni świadomie rezygnuje z doczesnych dóbr prowadząc ascetyczne życie. Mieszka pod schodami swojego domu i zjada resztki. Jego cierpienie wyborem. Taki sposób życia w epoce średniowiecza był podziwiany i pożądany.
Dzieje Tristana i Izoldy
Historia dwojga kochanków, których miłości nic nie może przeszkodzić. Jest ona jednak przepełniona cierpieniem powiązanym z rozłąką.
Lament świętokrzyski
Jest to opis cierpień Maryi stojącej pod krzyżem i oglądającej mękę swojego syna. Jest to cierpienie matki, patrzącej na śmierć swojego dziecka. Nie pomaga myśl, że wszystko to dla zbawienia ludzkości.
Renesans
Jan Kochanowski „Treny”
Zbiór trenów Kochanowskiego opisuje rozterki związane ze śmiercią jego córki – Urszuli. Poeta zaczyna wątpić w sens promowanych ideałów i w Boga. Ulgę w cierpieniu przynosi sen, w którym poeta dostrzega swoją zmarłą matkę z Urszulką na rękach. Ponownie dostrzec możemy motyw cierpienia rodzica z powodu śmierci dziecka.
Barok
Poezja Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
Poeta przedstawia życie, jako nieustanną walkę człowieka między miłością do rzeczy d

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!