Motyw domu – Motyw literacki (według chronologii epok)

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Motyw domu – Motyw literacki (według chronologii epok), kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Dom jest miejscem bardzo ważnym dla każdego człowieka. To w nim kształtują się wartości i to tu człowiek uczy się, czym jest rodzina. Dom jest bezpieczną przestrzenią, gdzie każda jednostka jest ważna i ma prawo bytu. Dom jest miejscem, w którym każdy pragnie być, bo kojarzy się z beztroskim dzieciństwem. Na przestrzeni dziejów można było jednak dostrzec różne sposoby postrzegania domu.BibliaW Biblii często napotykamy stwierdzenie „dom Boży”. Można je interpretować na różne sposoby. Pierwszym z nich jest po prostu świątynia. Świątynia jest miejscem, gdzie spotkać możemy się z Bogiem. Jest domem Pana. Drugim sposobem interpretacji jest wspólnota. Dom to nie tylko budynek, ale przede wszystkim ludzie tworzący go. Jest więc to społeczność tworząca Kościół. Trzecim – i zarazem ostatnim – sposobem rozumienia określenia „dom Boży” jest pojedynczy człowiek. W Nowym Testamencie wyraźnie podkreślone jest, że każda osoba jest świątynią Boga, a skoro Jego świątynią, to także domem. W ten sposób w Biblii doszukać się możemy wniosku, że każdy człowiek ma wpływ na tworzenie domu, czy to jako wspólnoty, czy też w wymiarze materialnym. Każda jednostka jest niezwykle ważna i potrzebna, aby dom mógł funkcjonować.Jan Kochanowski „Na dom w Czarnolesie”Istotę rodzinnego domu przedstawia także Jan Kochanowski we fraszce „Na dom w Czarnolesie”. Przedstawiony w utworze ojczysty dom jest miejscem wytchnienia i spokoju. Nie jest przedstawiany w ujęciu materialnym, lecz jako ogół powiązanych z małą ojczyzną ludzi życzliwych. Autor wspomina też o istocie zdrowia w ludzkiej codzienności i czystości sumienia. Wykazuje, że bogactwa materialne wcale nie są tak ważne, jak pozostałe wartości związane z domem.Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”Również w wielu utworach Adama Mickiewicza możemy zaobserwować nawiązania do rodzinnego domu. Wiemy, że pisarz przebywał na emigracji, dlatego też opisy przez niego przedstawiane po części idealizują dom, jaki zapamiętał. Mickiewicz rodzinne strony ukazuje jako swego rodzaju arkadię, nawiązując do dziecięcych lat i utraconej ojczyzny. Przykładowo w epopei „Pan Tadeusz” Soplicowo przedstawiane jest jako miejsce, w którym panuje atmosfera zrozumienia i życzliwości. Nikt nie odmawia też innym pomocy, a wszystkich członków rodziny łączą silne relacje. Młodzi odnoszą się z szacunkiem do starszych. Motyw domu przedstawiany jest tu również w aspekcie ojczyzny, która jest najwyższą wartością dla prawie każdego bohatera.

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!