Motyw kultury – Motyw literacki

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Motyw kultury – Motyw literacki, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Dzisiaj opisze motyw kultury.
Według słownika PWN, kulturą możemy określić: umysłową i materialną działalność społeczeństw oraz jej wyniki.
Kultura to także odpowiedni poziom umysłowy lub rozwojowy społeczeństwa oraz rozpatrywanie tegoż społeczeństwa ze względu na dorobek materialny i umysłowy. Kultura to również umiejętność zachowywania się wśród ludzi.
Kulturę dzielimy na:
-Materialną- oznacza osiągnięcia naukowe i techniczne. Jest to synonim cywilizacji.
-Umysłową (duchowa)- obyczaje, tradycje, wytwory tradycyjne, osiągnięcia, dzieła sztuki, wierzenia, religia, wartości oraz wartości moralne. Kultura umysłowa to także wartości uznawane przez daną społeczność, na przykład: sprawiedliwość, wolność, równość lub ich przeciwieństwa.
Nasza kultura- Polska kultura. Kultura naszego kraju to nasze święta narodowe, nasi wieszczowie, naukowcy, bohaterzy narodowi oraz język. Naszą kulturę tworzy również styl spędzania czasu wolnego i kształcenia dzieci oraz nasze tradycje, lecz te dzielimy z naszymi państwami sąsiednimi. Dzieje się tak, ponieważ na terenach niektórych teraźniejszych krajów przed wojną była Polska, na niektórych terenach Polski ok. 80 lat temu były inne kraje. Inną przyczyną jest należność Polski do różnych wspólnot, do których należą także nasze państwa sąsiedzkie.
Charakterystyka Polskiej kultury:
-Kulturalna stolica Polski-Kraków. Nie jest to oczywiście oficjalny tytuł stolicy Małopolski, ale jest uznawany przez większość Polaków (największa liczba popleczników pochodzi ze starszego pokolenia). Od dłuższego czasu rywalizuje z nim Warszawa.
-Za najważniejszą wartość wielu Polaków uznaje rodzinę. Nie tylko w znaczeniu rodziców z dziećmi, lecz także w formie dziadków, rodziców, kuzynostwa, wujka czy ciotki. Często właśnie z rodziną spędzamy święta ważne dla nas. Na naszych stołach goszczą tradycyjne potrawy z domieszką nowości. Wspólna biesiada to rozwijany z rodziną ważny element naszej kultury i większości kultur świata. Z rodziną wiąże się także kolejny element kultury-mocna przyjaźń.
-Kultura szlachecka. Wielu z nas szuka szlachciców wśród przodków. Szczycimy się również szlacheckim pochodzeniem naszej rodziny. Pokazuje to powszechne kojarzenie szlachciców z dobrobytem, czasami jak w trylogii i postaciami z niej wziętymi.
-Góralski folklor podbija Polskę. Zauważalne jest to, że Polacy dużo bardziej znają i szczycą się kulturą podhalańską. Mniej osób zna folklor z Mazowsza, Kaszub i tym podobnych. Dzięki temu kultura górali wnika w ogólną Polską k

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!