Motyw męki pańskiej – Motyw literacki

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Motyw męki pańskiej – Motyw literacki, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Motyw męki Pańskiej był bardzo popularny w czasach średniowiecza, w romantyzmie. Utwory pasyjne skupiały się na przedstawieniu męki Chrystusa w inny sposób niż ten ukazany w Biblii. Trzeba jednak zauważyć, że źródło tego motywu odnajdujemy właśnie w Piśmie Świętym. Przez autorów jest on interpretowany i rozwijany.
Pierwszym przykładem, które nasuwa mi się na myśl jest piętnastowieczne dzieło „Lament Świętokrzyski” znany również jako „Żale Matki Boskiej pod krzyżem”. Podmiotem lirycznym w utworze jest Maryja, który stoi pod krzyżem i ubolewa nad losem swojego syna. Prowadzi ona monolog, gdzie prosi ludzi o wysłuchanie jej, współczucie, zrozumienie. Przedstawia ostatnie chwile życia Jezusa z ogromną ekspresją. Używa niejednokrotnie przymiotnika „krwawy”, aby ukazać tragiczne wydarzenia. Gdy w kolejnych strofach zwraca się do Syna, używa bardzo czułych przymiotników i zdrobnień. Jest gotowa wsiąść jego cierpienie na siebie. Ubolewa nad tym a jednocześnie utożsamia się z innymi kobietami i nie życzy im doświadczenia takiego bólu. W utworze oddaje ludzkie emocje – nieszczęście, zmartwienie, żal, boleść. Pokazuje także wyjątkowość śmierci Chrystusa. Ze względu na to, utwór jest planktem, który wyraża żal po śmierci kogoś bliskiego i wzywa do współuczestnictwa w cierpieniu.
„Żywot Pana Jezu Krysta” Baltazara Opeca z XVI wieku porusza w drugiej części motyw pasyjny. Przedstawia opis cierpienia w niezwykle realistyczny i przejmujący sposób. Opisy są bardzo szczegółowe i dopracowane. Oprócz tego autor zwrócił szczególną uwagę na więź między matką a synem. Podkreśla ich wzajemną miłość, ciernienie, bycie wybranym przez Boga. Warto wiedzieć, że w utworze oprócz wspólnego bólu, przedstawiono dzieje Jezusa od urodzenia do śmierci i wniebowzięcia Maryi. Utwór jest przekładem dzieła ”Meditationes vitae Christi ”. Nie brak również wątków z apokryfów czy Nowego Testamentu.
Adam Mickiewicz w trzeciej części ”Dziadów” odwołuje się do męki Chrystusa. W scenie V, ksiądz Piotr widzi wozy wywożące Polaków na Syberi

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.