Motyw pisarza – Motyw literacki

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Motyw pisarza – Motyw literacki, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Motyw pisarza – Motyw literacki

Zacznijmy od tego, co znaczy sam motyw. W literaturze motyw jest to najmniejsza elementarna jednostka świata przedstawionego w dziele. Może być to jakiś przedmiot, zdarzenie, przeżycie, cecha lub sytuacja.

Motyw pisarza w literaturze występuje w wielu utworach między innymi w:
– Biblii,
– Mitologii,
– utworze, którego autor to Dante Alighieri – “Boska komedia”,
– kilku utworach Jana Kochanowskiego na przykład: “Psałterz Dawidów”, “Ku muzom”, czy też “Muza”,
– utworze, którego autor to Klemens Janicki – “O sobie samym do potomności”,
– utworze, którego autor to Zygmunt Krasiński – “Nie-boska komedia”,
– utworze, którego autor to Henryk Sienkiewicz – “Quo vadis”,
– kilku utworach Adama Mickiewicza na przykład: “Dziady część III” oraz “Konrad Wallenrod”,
– utworze, którego autor to Juliusz Słowacki – “Grób Agamemnona”,
– utworze, którego autor to Józef Ignacy Kraszewski – “Stara baśń”,
– utworze, którego autor to Stanisław Wyspiański – “Wesele”,
– kilku utworach Juliana Tuwima na przykład: “Do krytyków”, “Poezja”, czy też “Rzecz Czarnoleska”,
– utworze, którego autor to Czesław Miłosz – “W Warszawie”.

Zawód pisarza w Europie pojawił się dość późno, dopiero w XVIII wieku. Osoby, które wcześniej nie mogły się utrzymać tylko i wyłącznie z pisania. Dzięki coraz większej popularności książek, rozwojowi czasopiśmiennictwa, ukształtowaniu się rynku czytelniczego oraz innych przyczyn rozwinął się zawód pisarza. Wielu czytelników było bardzo wymagających i domagało się od samych twórców między innymi tego, żeby dostarczali oni rozrywki swoimi dziełami. Niektórzy pisarze chcieli swoimi utworami pouczać i ostrzegać, chcieli być sumieniem narodu i przewodnikami. Wierzyli oni, że dzięki swojej twórczości zmienią otaczający ich świat. Inni zaś zamierzali tylko wiernie pokazywać prawdziwy świat, który ich otaczał. Dla każdego zarówno dobrego, jak i złego pisarza znajdzie się miejsce w wielkiej, rozciągającej się przestrzeni pomiędzy narodowym wieszczem, a pismakiem.

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!