Motyw przyrody / natury – Motyw literacki

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Motyw przyrody / natury – Motyw literacki, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Motyw przyrody / natury w literaturzeJak nieciekawe byłyby książki bez opisów przyrody i krajobrazu, który w danym momencie otacza bohatera? Wszystkie powieści zawierają w sobie przedstawienie tego, co znajduje się wokół postaci, przez co czytana historia staje się bardziej interesująca. Natura od zawsze towarzyszy istotom ludzkim, a motyw fauny i flory pojawił się w literaturze już w antyku. Dzięki takim opisom my, czytelnicy, mamy tło do kluczowych wydarzeń, co urozmaica lekturę. Ten motyw pojawia się w literaturze bardzo często. Poniżej kilka przykładów.”Pan Tadeusz” Adama MickiewiczaNa początku przypomnijmy sobie książkę pt. „Pan Tadeusz”. Adam Mickiewicz potrafił przenieść na karty utworu obraz oglądanej przyrody. Wszystko opisywał z dokładnością, dzięki czemu łatwo można było to sobie wyobrazić. Dla autora szczytem piękna był zwyczajny krajobraz ojczyzny, za którą ogromnie tęsknił. Sposoby prezentowania przyrody w jego dziele podkreślają wyjątkowość naszej polskiej krainy, a mistrzowskie operowanie opisami sprawia, że czytelnik ma wrażenie, że natura „ożywa” w dziele. Nastrój środowiska wpływa na wydarzenia, które zaraz będą miały miejsce. Idealnym przykładem jest opis słońca, jako gospodarza dnia. Wyznacza ono czas pracy i odpoczynku. Wpływa ono również na tajemniczość i magię niektórych postaci – np. Zosi. Kiedy słońce delikatnie oświetla jej twarz i włosy swym blaskiem, staje się ona ideałem młodej kobiety. Natura oddaje również nastrój, jaki panuje w Soplicowie. Jeśli bohaterowie żyją w zgodzie, to pojawiają się opisy spokojne i optymistyczne, natomiast jeśli dzieje się coś złego, opisy przybierają charakter chłodny i burzliwy – np. po walce z Moskalami żywioły zaczynają szaleć. Opisy fauny i flory nadają całemu dziełu bajkowości i wpływają na wyobraźnię czytelnika.”Sonety krymskie” MickiewiczaFascynacja przyrodą ma miejsce również w „Sonetach krymskich”. Mickiewicz opisuje krajobrazy, używając wielu epitetów i porównań. Opisuje swoją podróż po Krymie, pełną piękna i grozy. Piękne scenerie uwalniają w nim wspomnienia o ojczyźnie i ból spowodowany tęsknotą za nią. Sonety pozwalają autoro

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!