Motyw rzeki – Motyw literacki

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Motyw rzeki – Motyw literacki, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Rzeka nieodzownie kojarzy nam się z wodą wypływającą ze źródła i przemierzającą długą trasę, by ostatecznie zakończyć swą wędrówkę w morzu. Jako symbol jest utożsamiana z przemijaniem, ale równocześnie z życiem, miejscem rodzinnym i latami dzieciństwa. Rzeka kojarzy się również z czymś, co zmierza w określonym kierunku, wyznaczoną przez siebie trasą, nie zatrzymując się na mało istotnych sprawach. Jednocześnie rzeka może być obiektem tajemniczym, niepoznanym, a niekiedy również groźnym. Istnieje bardzo wiele aspektów postrzegania rzeki i są one zależne od ogólnej wymowy dzieła, a także od epoki w jakiej powstawał dany utwór. Wszystkie wyżej wymienione cechy możemy napotkać w literaturze.
Przykładowo w powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej rzeka pojawia się już w tytule utworu. Nie jest to zabiegiem przypadkowym. Tytułowa rzeka przepływa głównie przez Polskę, Litwę i Białoruś, które niegdyś tworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Orzeszkowa ma zatem na celu podkreślenie ciągłej jedności tych państw, mimo trudnej sytuacji politycznej (zabory). Rzeka przedstawiona w utworze miała zatem pełnić funkcję integracyjną oraz podkreślać wspólnotę narodową. Ponadto przedstawiany obraz rzeki ukazuje jak ogromne ukojenie potrafi ona podarować człowiekowi. Można doszukać się tutaj również metafory życia, które jest pełne niespodzianek i zakrętów oraz płynie własnym nurtem.
Kolejnym przykładem jest powieść „Wierna rzeka” napisana przez Stefana Żeromskiego. W utworze przedstawiona została rzeka Łośna. Pojawia się ona w najważniejszych momentach życia bohaterów, jako jedyna potrafi ich zrozumieć. Ranny Józef początkowo postrzega rzekę jako przeszkodę, jednak po zanurzeniu się do wody, spostrzega, że wody te potrafią oczyścić jego rany, przynieść mu ulgę. Hubert Olbromski natomiast, tuż przed śmiercią, wrzuca do rzeki tajne dokumenty dotyczące planów powstania oraz zawierające nazwiska powstańców. Okazuje się, że rzeka pozostaje wierna i nie wydaje sekretów w niej umieszczonych. Salomea wrzuca do rz

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!