Motyw Sądu Ostatecznego – Motyw literacki

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Motyw Sądu Ostatecznego – Motyw literacki, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

MOTYW SĄDU OSTATECZNEGO
Motyw sądu ostatecznego wywodzi się z Pisma Świętego. Związany jest konkretnie z biblijnym opisem końca świata oraz sądu Bożego. Nie zawsze te dwa zdarzenia występują razem. Niekiedy artyści opisują koniec świata bez sądu. Niekiedy nawet wizja przebiegu końca świata jest dość spokojna, do ostatniej chwili nie pojawiają się zmiany zakłócające codzienność. 1) Przedstawienie rzeczy ostatecznych zawarte w Apokalipsie Świętego Jana, która jest jedyną proroczą księgą Nowego Testamentu, ukazuje zarówno apokalipsę, jak i sąd ostateczny. Czytelnik dowiaduje się, że są to spisane wizje, jakich doświadczył święty Jan. Całość ma charakter fragmentaryczny, co wynika z tego, że jest to ubranie w słowa widzeń otrzymanych od Boga. Należy też przypomnieć, że jest to proroctwo i ujawnia tylko część planu Bożego i przyszłości, jaka czeka każdego człowieka. Jest to odsłonięcie tylko niektórych tajemnic. Początek końca świata następuje w momencie przełamania siódmej pieczęci, co oznacza wypełnienie się czasu. Rozpoczyna to kluczowe starcie sił dobra i zła. W tym czasie na ziemi pozostaje niewiele dobra. Istnienie ziemskie opanowuje zło. Symbolicznie jest to przedstawione jako przybycie czterech jeźdźców apokalipsy, którymi są: Wojna, Zaraza, Głód i Śmierć. Należy zwrócić uwagę, że to nie Bóg powoduje wszystkie te katastrofy, które następują jedna po drugiej. Ich źródłem jest szatan, któremu ludzie pozwalali przejmować coraz to większą kontrolę. Człowiek przez cały czas, od początku do końca, ma wolną wolę i to ludzie sami wybrali panowanie szatana. Jednak po krótkotrwałym triumfie niegodziwości, która rozpanoszyła się w całej przestrzeni ziemskiej, następuje zwycięstwo dobra. Bóg nie pozwoli diabłu w pełni przejąć całego stworzenia. Po tym nadejdzie czas Sądu Ostatecznego. Wszyscy ludzie staną przed obliczem Boga, a on ich rozdzieli na tych  którzy postępowali zgodnie z jego nakazami (ci znajdą się po jego prawicy), oraz na tych, którzy łamali Jego przykazania (ci znajdą się po jego lewicy).2) Motyw sądu ostatecznego pojawia się np. w utworze „Nie-Boska komedia” autorstwa Zygmunta Krasińskiego. Złem, które nadeszło przed ponownym przyjściem Chrystusa na świat, jest rewolucja, stanowiąca wyraz buntu przeciwko obecnemu stanowi rzeczy i rządom arystokracji. Rewolucja nie daje jednak konkretnej wizji przyszłości. Dla większości zwolenników tej idei to jedynie zemsta, bezwzględne wymierzenie przez nich samych sprawiedliwości. Na ziemi już panuje pewien zamęt, postępowania Hrabiego również nie możemy nazwać wzorowym. Panow

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!