Motyw vanitas, marności – Motyw literacki

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Motyw vanitas, marności – Motyw literacki, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Motyw Vanitas może być dla niektórych trudnym tematem. Mówi o śmierci, przemijaniu i marności, czyli dość drażliwych sprawach. Większość ludzi nie przepada za myśleniem o kruchości ludzkiego życia. Wyzwala w nich to wiele strachu, niepokoju, lęku przed tym, co nieznane. Jest to usprawiedliwione, ponieważ śmierć jest smutnym wydarzeniem, ale dotknie kiedyś nas wszystkich.
Ludzie myśleli o śmierci i przemijaniu już wiele lat temu. Było to z pewnością powiązane z większym zainteresowaniem religią i wiarą. Najbardziej znanym dziełem zawierającym ten motyw jest Księga Koheleta. Jest to księga Starego Testamentu, napisana przez wspomnianego Koheleta. Nie jest to jednak nazwisko, ale przydomek nadany myślicielowi. Tekst mówi o losie, przemijaniu i czasie. Padł tam ważny cytat: „Vanitas vanitatum et omnia vanitas”, który oznacza „Marność nad marnościami i wszystko marność”. Autor wyraża pogląd, że powinniśmy świadomie przeżywać chwile naszego życia z wiedzą, że nie będziemy wiecznie na tym świecie. Twierdził, że należy cieszyć się z życia i czerpać przyjemność z każdej chwili. Przypomina to opinię Epikura, który uważał, że celem naszego istnienia jest osiągnięcie szczęścia.
Współcześnie wiele osób ma podobną opinię. Większość ludzi stara cieszyć się każdym dniem, mimo że nie zawsze te dni są radosne. Zapobiega to lękowi przed śmiercią i czyni życie lepszym.
Skoro wszystko jest marnością, po co w ogóle się starać? Po co pomagać innym? Po co gonić za marzeniami, skoro i tak wszystko, co osiągniemy przeminie? Każdy może mieć na te pytania własną odpowiedź. Udowadniają to greccy filozofowie, którzy spędzili wiele czasu na rozmyślaniu nad sensem życia. Część z nich uważała, że należy podporządkować się zasadom, które obowiązują w świecie, przyjmować wszystko z niezmąconym spokojem i podążać za tym, co podpowiada rozum. Takie podejście nazywamy stoicyzmem. Stoicy uważają, że jesteśmy lepsi i szczęśliwsi, jeśli żyjemy zgodnie z cnotą i postępujemy według określonego porządku. Może to dawać poczucie bezpieczeństwa i dla wielu osób będzie sensem istnienia.
Niektórzy postrzegają przemijanie pozytywnie – i słusznie, ponieważ kiedy rzeczy na świecie się zmieniają, życie jest ciekawsze, a to, co stare robi miejsce na nowe. Jest to bo

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!