Motyw wolności – Motyw literacki

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Motyw wolności – Motyw literacki, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Motyw wolności można interpretować w różny sposób. Można mówić o wolności państwa, jedności, wolności słowa czy wyznania. Dążenie do wolności jest wpisane w historię człowieczeństwa. Nie można jednak zapominać, że wolność jest wartością względną, ma swoje granice i bariery. Odnoszą się one zarówno w stosunku do jednostek, jak i zbiorowości ludzkiej, a także całego otaczającego nas środowiska w znaczeniu moralnym, etycznym oraz formalnym. Te uwarunkowania możemy nazwać odpowiedzialnością. Człowiek w procesie ewolucji osiągnął najlepsze efekty przede wszystkim w znaczeniu intelektualnym. Daje mu to przewagę w świecie istot żywych, ale także nakłada to obowiązek troszczenia się o losy innych gatunków i środowiska, w którym żyją. Tak więc dążeniu do wolności opartej o niezależność i osiągnięciu szczęśliwości musi zawsze towarzyszyć poczucie odpowiedzialności w podejmowaniu wszelkich decyzji. O dążeniu do wolności można przeczytać już w Biblii. Adam i Ewa zostali w pewien sposób ograniczeni przez Boga, który dał im sporo wolności i jeden zakaz. Mogli żyć spokojnie przestrzegając jego zakazu lub wyrazić własną wolę i dokonać innego wyboru. Tak też zrobili i w konsekwencji musieli opuścić Raj. Także starożytni nierzadko zastanawiali się nad granicami wolności. Przejawem dążenia do wolności jest mit o Dedalu i Ikarze. Dedal był wybitnym budowniczym, który zbudował dla króla Minosa słynny labirynt. Kiedy król nie pozwolił im na powrót do kraju, Dedal wraz z synem postanowili uciec. W tym celu uczony skonstruował skrzydła. Pouczył syna, jak z nich korzystać. Niestety, młodzieniec rozkoszując się wolnością, wzniósł się zbyt wysoko i poniósł śmierć. W postawie Dedala i Ikara można dostrzec determinację, zależność człowieka od natury.
Do wolności dążyła także biblijna Ewa. Nie chciała pogodzić się z ograniczeniami narzuconymi przez Boga i uległa namowom węża. Z pewnością zrywając jabłko, poczuła się wolna – była to jednak wolność krótkotrwała.
Już na początku XVII wieku pojawiały si

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!