Motyw Żyda – Motyw literacki

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Motyw Żyda – Motyw literacki, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Motyw Żyda
Społeczność żydowska na dobre zakorzeniła się w polskiej kulturze już w XI wieku, kiedy przybyła na nasze ziemie z zachodu Europy. Niestety panujący podczas II wojny światowej nazizm spowodował masowe morderstwa Żydów w obozach koncentracyjnych, więzieniach czy na ulicach. W wielu miastach utworzono dzielnice żydowskie, które uniemożliwiały swobodne poruszanie się Żydów po „aryjskiej” stronie. W gettach wiele rodzin umierało z głodu i wychłodzenia. Obecnie wiele informacji o społeczności żydowskiej można znaleźć w literaturze, opisującej życie podczas II wojny światowej.
Represje wobec Żydów oraz pomoc podarowaną im przez Polaków bardzo skrupulatnie opisał James D. Shipman w swojej książce pod tytułem „Wojna Ireny”. Tytułowa bohaterka to Irena Sendlerowa, która zapisała się na kartach historii dzięki ratowaniu żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Na początku utworu, czyli przed powstaniem dzielnicy żydowskiej kobieta zajmowała się wydawaniem żywności ubogim. Niemieccy urzędnicy zezwolili na takie działania, pod warunkiem, iż Irena nie będzie rozdzielała jedzenia Żydom. Oczywiście bohaterka nie zastosowała się do poleceń władz i mimo to podrabiała aryjskie papiery tak, by mogły z nich korzystać rodziny żydowskie. Gdy powstało getto Irena długo walczyła o dostanie odpowiedniej przepustki. Po pewnym czasie udało jej się ją uzyskać i rozpoczęła szmuglowanie jedzenia za mur. Jednak Irena widziała jak złe warunki panują w getcie, a sierociniec dr. Korczaka nie był w stanie zapewnić schronienia wszystkim sierotom. We współpracy z tajną organizacją „Żegotą” kobieta zaczęła wyprowadzać maluchy na aryjską stronę, gdzie z nowymi dokumentami ukrywała je u członków Żegoty. Gdyby nie bohaterska postawa Ireny setki dzieci zostałyby wywiezione do Treblinki, gdzie z pewnością trafiłyby do gazu.
Ciężkie życie Żydów podczas II wojny światowej opisuje także Roma Ligocka w książce opisującej wydarzenia z jej życia. Dzieło nosi tytuł „Dziewczynka w czerwonym płaszczyku”. Mała Roma wraz ze swoją mamą Teofilą starają się znaleźć schronien

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!