niekoleżeński czy nie koleżeński – razem czy osobno

W myśl zasady – „nie” z przymiotnikami zapisujemy łącznie, poprawną formą jest „niekoleżeński”.

Przykłady:
1. Marcin to chłopiec, który nie lubi się bawić z innymi chłopcami z klasy. Chłopcy ci twierdzą, że Marcin jest dla nich niekoleżeński.
2. Franek ciągnął Zosię za włosy w trakcie dużej przerwy

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!