Bary – brać się (wziąć się) z czymś za bary

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Bary – brać się (wziąć się) z czymś za bary, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Związki frazeologiczne według definicji z encyklopedii są to utrwalone w praktyce językowej połączenia dwóch lub więcej wyrazów, których znaczenie jest odmienne od sensu dyktowanego przez poszczególne wyrazy składające się na ten związek. Natomiast w szerszym ujęciu jest to połączenie wyrazów o zauważalnym stopniu łączliwości, sankcjonowane w pewnej ustalonej formie przez zwyczaj społeczny. Jest to pojęcie także nadrzędne względem idiomu i kolokacji, synonimiczne wobec frazemu, według niektórych teorii obejmujące również przysłowia .

Związki frazeologiczne do zdania BARY-BRAĆ SIĘ (WZIĄŚĆ SIĘ ) Z CZYMŚ ZA BARY mogą być następujące:

1. zmierzyć się z trudnościami,
2. walczyć,
3. zmierzyć się z problemami,
4. przeciwstawiać się komuś,

Zdania z wymienionymi wyżej

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!