Karta – karta się odwraca (odwróciła)

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Karta – karta się odwraca (odwróciła), kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Związki frazeologiczne są to znane lub mniej znane utarte powiedzenia składające się z dwóch lub więcej wyrazów. Związki frazeologiczne, czyli inaczej można powiedzieć frazeologizmy są to najczęściej powiedzenia, które powstały kilka lub kilkanaście lat temu i zostały zaakceptowane przez społeczeństwo, to znaczy: spodobało się ludziom i zostały coraz częściej używane w życiu codziennym.
Jednym z bardziej znanych jest opracowywane przeze mnie „karta się odwraca”, czy „karta się odwróciła”. Oznacza on nagłą zmianę sytuacji; z lepszej na gorszą, z gorszej na lepszą. Z zależności od czasu używania brzmi ten frazeologizm inaczej. Kiedy mówimy o czynności, która dzieje się w tym momencie np. Ostatnio byłaś biedna, teraz widzę, że karta się odwraca. w tym zdaniu użyliśmy „karta się ODWRACA”, czyli jeszc

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!