Kąt – (dostrzec coś, zobaczyć) kątem oka

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Kąt – (dostrzec coś, zobaczyć) kątem oka, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Język polski potrafi zadziwić nas swoimi zagadnieniami oraz tajemnicami, które na nowo odkrywamy. Sądzę, że najciekawszą dziedziną języka polskiego stanowią związki frazeologiczne, które mają różnorakie pochodzenie. Kluczem do poznania tych związków jest znajomość ich ogólnego tłumaczenia, które nie jest skomplikowane, a może ułatwić pracę z tym zagadnieniem. Co to frazeologizm?
Frazeologizmem nazywamy utrwalone w języku połączenie wyrazów
o stałym i przenośnym znaczeniu.
Moja krótka praca zostanie poświęcona jednemu z najbardziej znanych związków, a jest nim: dostrzec coś kątem oka. Prawdopodobnie każdy człowiek miał styczność z wyżej wymienionym wyrażeniem na etapie szkoły podstawowej czy też zetknął się z nim w pracy, przypadkiem albo słuchaj�

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!