Kłębek – dojść (dotrzeć, iść) po nitce do kłębka

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Kłębek – dojść (dotrzeć, iść) po nitce do kłębka, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Znaczenie związku frazeologicznegoZwiązek frazeologiczny „dojść po nitce do kłębka” oznacza przyjęcie określonej postawy, w której należy posługiwać się właściwymi przesłankami, przyjąć pewien trop lub zauważać ślady, którymi powinniśmy podążać. Można to rozumieć w sensie dosłownym lub przenośnym. Często zdarza się, że błądzimy i nie zauważamy rozwiązania. Dochodzenie po nitce do kłębka oznacza powolny proces, który nas zbliża do rozwiązania. Chodzi zatem o tę szczególną umiejętność człowieka, polegającą na dochodzeniu do pewnej uniwersalnej prawdy. W niektórych przypadkach frazeologizm może oznaczać także rozwiązanie jakiejś zagadki i odkrycie tajemnicy na drodze dedukcji, czyli logicznego rozumowania, w czym mistrzem był detektyw Sherlock Holmes.
Niektóre osoby mają problemy z pisownią tego wyrażenia – nie wiedzą, jakiego czasownika użyć. Można powiedzieć „dojść”, ale też „dotrzeć” czy „iść”. Użycie czasownika powinno być podyktowane kontekstem całej wypowiedzi.
Pochodzenie związku frazeologicznegoZwiązek frazeologiczny ma swoje źródło w mitologii. Pochodzi z mitu o Tezeuszu i Ariadnie. Tezeusz musiał zmierzy�

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!