Słowa – liczyć się ze słowami

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Słowa – liczyć się ze słowami, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Związek „liczyć się ze słowami” możemy tłumaczyć jako kontrolowanie się w trakcie wypowiedzi, by nikogo nie urazić. Oznacza zatem unikanie sformułowań o negatywnej wymowie, nie ubliżanie komuś, czyli uważne i odpowiedzialne dobieranie słów.
Zauważyłam, że obecnie ten niegdyś popularny zwrot jest coraz rzadziej używany. Być może wynika to z niewiedzy lub lęku przed błędnym jego użycie, dlatego postaram się przybliżyć znaczenie tego frazeologizmu. Związki frazeologiczne są takimi wyrażeniami, których nie należy tłumaczyć dosłownie, ponieważ dana fraza stanowi tylko jedno znaczenie. Te utarte związki wyrazowe wrosły w nasz język tak bardzo, że nie zauważamy ich i są dla nas oczywiste. Jednakże są w naszym języku takie frazeologizmy, których użycie budzi wątpliwości. Jednym z nich jest omawiane przeze mnie słowa: „liczyć się ze słowami”.
Wyrażenie „liczyć się” nie należy rozumieć w sensie matematycznym, czyli jako liczenie. W tym przypadku czasownik „liczyć” należy rozumieć, jako „mieć znaczenie”. Pomyłka w zrozumieniu znaczenia tego związku może słono nas kosztować. Na przykład w czasie jakiejś eleganckiej kolacji w to

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!