Baner-og-lny-306x810-1-min

Części mowy

Części mowy i nieodmienne części mowyTak wiele mówi się o częściach mowy, ale gdyby się zastanowić, co to jest,
jaką definicję podać, tu już pojawia się problem. Części mowy to tak właściwie
klasa wyrazów. Zostały one podzielone ze względu na model odmiany i składnię.

Można je podzielić na dwa główne typy: odmienne i nieodmienne części mowy.

Do odmiennych należą:
– czasownik
– rzeczownik
– przymiotnik
– liczebnik
– zaimek

Do nieodmiennych należą:
– przysłówek
– przyimek
– spójnik
– partykuła
– wykrzyknik

Bardzo łatwo zapamiętać ich liczbę. Najczęściej nauczyciele podpowiadają, że
zarówno odmiennych jak i nieodmiennych części mowy jest po pięć, tyle, ile
palców na każdej dłoni.

Niektórzy wyróżniają także modulanty, które rozszerzają partykułę o wszystkie
wyrazy typu: wprawdzie, owszem, tak, przeciwnie, na szczęście, -li, -że, już…

Innym podziałem jest ten na samodzielne i niesamodzielne części mowy. Niektóre
wyrazy nie mogą występować bez innych, ponieważ wówczas nic nie znaczą.

Do samodzielnych należą:
– czasowniki
– rzeczowniki
– przymiotniki
– liczebniki
– zaimki
– przysłówki
– wykrzykniki

Do niesamodzielnych należą:
– przyimki
– partykuły
– spójniki
Podstawowe informacje o każdej części mowy
1. Części mowy odmienne:

Czasownik – określa czynności i odpowiada na pytania: co robi?, co się z nim
dzieje? Czasowniki mogą być osobowe (mogę) i nieosobowe (trzymano). Dodatkową
kategorią są czasowniki niewłaściwe (predykatywy) takie jak: trzeba, można.

Rzeczownik – nazywa osoby, rzeczy, czynności, pojęcia, zjawiska, miejsca, etc.
Odpowiada na pytania przypadków: kto?, co?, kogo?, czego?, a także: jak się
nazywa? Rzeczownik odmienia się przez przypadki i liczby, ma też przypisany
rodzaj.

Przymiotnik – służy do określani

Baner-og-lny-306x810-1-min

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!