Baner-og-lny-306x810-1-min

Liczebnik

Liczebnik
Liczebnik – odmienna część mowy, która określa liczbę lub kolejność osób, zwierząt, przedmiotów, roślin, obiektów. Niektóre liczebniki odmieniają się przez przypadki i rodzaje (np. liczebniki główne). Liczebnik odpowiada na pytania: ile? ilu? Który z kolei? Licznik poprzez wchodzenie w związki wyrazowe z rzeczownikami określa je.

Możemy dokonać podziału liczebników na pięć rodzajów:
• Liczebniki główne – odpowiadają na pytanie – ile? (np. sześć, dwadzieścia, osiemnaście, trzydzieści) Odmieniają się przez przypadki i rodzaje.
• Liczebniki porządkowe – odpowiadają na pytanie – który z kolei? (np. czwarty, osiemdziesiąty, piętnasty, dwudziesty). Odmieniają się przez przypadki i rodzaje.
• Liczebniki zbiorowe – odpowiadają na pytanie – ile? (np. pięcioro, sześcioro, dziewięcioro, siedemnaścioro). Odmieniają się tylko przez przypadki.
• Liczebniki ułamkowe – np. jedna piąta, pół, półtorej, dziewięć i trzy czwarte. Odmieniają się tylko przez przypadki.
• Liczebniki nieokreślone – odpowiadają na pytanie – ile? (np. kilkanaście, kilkaset, kilkadziesiąt).

Liczebniki zbiorowe łączą się z rzeczownikami:
• Oznaczającymi osoby różne płci (troje ludzi),
• Oznaczającymi istoty niedorosłe (pięcioro dzieci),
• Mającymi tylko liczbę mnogą (np. dwie wiolonczele),

Stosujemy je również w tradycyjnych połączeniach wyrazów – np. dwoje oczu, dwoje uszu.
Liczebniki możemy podzielić również na liczebniki złożone (które piszemy jako jeden wyraz, ale możemy wyszczególnić w nim dwa człony np. siedem-dziesiąt (piszemy siedemdziesiąt)) i liczebniki wielowyrazowe (np. sto siedemdziesiąt pięć, dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa).

Odmiana liczebników

Odmiana przez rodzaje i liczby:

Li

Baner-og-lny-306x810-1-min

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!