Baner-og-lny-306x810-1-min

Metonimia

Metonimia- (z języka greckiego ,,metōnymía” oznacza ,,przenośnię” lub ,,zmianę nazwy”.) jest zamiennikiem nazwy danego przedmiotu drugą nazwą związaną z poprzednią. Dzięki temu można stawiać na wyrazistość wypowiedzi, więc nie wymaga głębszego i bardziej dosłownego domysłu. Słowo to służy także do zwięzłości treści i lepszej interpretacji, a także bardziej efektywnemu używaniu skrótów myślowych. Wyraża ona poznawanie i stosunek do świata i ludzi oraz kształtuje tą myśl. Dużo osób myli jednak pojęcie to od metafory, przenośni. Metonimia i metafora są bardzo podobnymi środkami stylistycznymi w języku polskim. Łączy je to, że mają taki sam cel, a mianowicie mają na celu zastąpić dany wyraz innym, nowym, ale o tym samym, prostszym znaczeniu. Według Romana Jakobsona (rosyjski językoznawca, teoretyk języka) różnią się zaś tym, że obydwa środki stylistyczne powstają inaczej i mają przeciwny charakter.

Występują różne sposoby tworzenia metonimii:
Metonimia autora na przykład można stwierdzić ,,ja czytam Mickiewicza” zamiast powiedzieć ,,ja czytam jedną z książek Adama Mickiewicza”, czy też zamiennik ,,słucham Bacha” na ,,słucham kompozycje Bacha”, w ten sposób można zamiast nazwy dzieła, wymienić autora. Drugim rodzajem jest metonimia czynności, czyli określa czynność na przykład zamiast ,,Zaparz herbatę” można powiedzieć ,,zrób herbatę”. Metonimia skutku określa skutek czegoś zamiast przyczyny, na przykład ,,chmura burzowa” może znaczyć ,,deszcz”. Istnieje również sytuacja całkowicie odwrotna, czyl

Baner-og-lny-306x810-1-min

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!