Baner-og-lny-306x810-1-min

Opis Dzieła Sztuki

Mówiąc o tekstach kultury, myślimy przeważnie o literaturze, jednak jest to błędne. Tekstem kultury może być także obraz czy film. Opisując wydarzenia rozgrywające się w książce lub filmie, zwracamy też uwagę na problematykę dzieła. W przypadku opisu obrazu nie zawsze jest to możliwe, dlatego należy skupić się na kilku innych, równie istotnych, aspektach.Jak napisać opis obrazu?Każdy opis obrazu powinien składać się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Moje wskazówki dotyczące tworzenia takiego opisu postaram się poprzeć przykładami na podstawie obrazu „Upadek Ikara” namalowanego przez Pietera Bruegla (starszego).Aby zacząć opis danego dzieła, należy najpierw zastanowić się nad poniższymi kwestiami:a) jaki jest temat omawianego dzieła;b) w jaki sposób zostało ono skomponowane;c) jaką techniką wykonany został obraz;d) jakie jest znaczenie stosowanych barw, kształtów, światła;e) jakie wzbudza uczucia;f) jak można ocenić obraz?SłownictwoIstotnym elementem opisu obrazu jest też stosowane słownictwo. Należy więc stosować zwroty typu:-  na pierwszym / drugim planie…; –  po lewej / prawej stronie;- u góry / u dołu;- w centrum;- można zobaczyć / widać;- malarz przedstawił / umieścił.Nie można zapominać o elementach opisujących strukturę dzieła:- piękne/zachwycające;- melancholijne/przygnębiające;- wywołujące uśmiech;- niedbałe/ dokładne;- perfekcyjne.Uwagi: Kolejność omawianych szczegółów jest dowolna, ale należy pamiętać, aby zachować porządek. Każda część opisu powinna być wydzielona akapitem.WstępWe wstępie należy zawrzeć najważniejsze informacje dotyczące autora omawianego obrazu, daty powstania dzieła, metody wykonania. Można podać również miejsce, gdzie obraz aktualnie się znajduje oraz informację na temat tego, czy wiążą się z nim jakieś wydarzenia historyczne. Istotne jest także, aby we wstępie odwołać się do tematyki obrazu.Przykład:Obraz pod tytułem „Upadek Ikara” został namalowany przez Pietera Bruegla (starszego) w 1558 r. Obraz został namalowany farbami olejowymi na płótnie. Obecnie należy do zbiorów Królewskich Muzeów Sztuk Pięknych w Brukseli. Jego tematyka nawiązuje do mitu o Dedalu i Ikarze. Autor obrazu inspirował się ludzką tragedią. Bohaterowie mitu pragnęli uciec z wyspy i nauczyć się latać. Ikar nie zwracał uwagi na napomnienia ojca, gdyż był zbyt zachwycony lotem. W pewnym momencie za bardzo zbliżył się do słońca, a jego skrzydła rozpadły się. Młodzieniec wpadł do morza.RozwinięcieW tej części następuje opis całego obrazu. Należy omówić:- co ogólnie przedstawia;- co zawarte jest w centrum;- co widzimy na poszczególnych planach;- jak jest wykonane tło i co przedstawia;- co symbolizować mogą zawarte na obrazie elementy;- jaka jest rola

Baner-og-lny-306x810-1-min

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!