Błędy fleksyjne

Błędy fleksyjne

Błędy gramatyczne w języku polskim dzielimy na: błędy fleksyjne i błędy składniowe. Błędy fleksyjne, o których będzie tutaj mowa, dotyczą najczęściej sytuacji, kiedy źle odmieniamy wyrazy przez przypadki, rodzaje, liczby, czasy, tryby, strony. Często wiąże się ze złym doborem końców czy postaci wyrazu. Błędy fleksyjne są bardzo częstymi błędami, które popełniają uczniowie w każdym wieku. Z tego powodu jest to bardzo ważne, aby dowiedzieć się jakich błędów nie popełniać. Jak wszyscy wiemy, człowiek uczy się na błędach, a w tym przypadku możemy wiele się nauczyć w oparciu o przykładowe błędy, których mogliśmy się dopuścić.

Za rażące błędy fleksyjne uważa się wszelkie odstępstwa od normy fleksyjnej, które odznacza się poniższymi cechami:
• Błędy dotyczą wyrazów, wykorzystywanych powszechnie, codziennie,
• Błędy utrudniające prawidłową interpretację tekstu,
Poniżej zamieszczam podział błędów fleksyjnych wraz z przykładowymi błędami oraz poprawnymi wersjami.

Błędy fleksyjne dotyczą:
1. Niepoprawnie odmienionej końcówki fleksyjnej
M. pomarańcz (poprawna wersja: pomarańcza)
D. pomarańcza (poprawna wersja: pomarańczy)
C. pomarańczowi (poprawna wersja: pomarańczy)
B. pomarańcza (poprawna wersja: pomarańczą)
N. pomarańczem (poprawna wersja: pomarańczą)
MSC. pomarańczu (poprawna wersja: pomarańczy)
W. pomarańczu (poprawna wersja: pomarańczo)

UWAGA!! Lewa strona odmiany słowa pomarańcz jest nieprawidłowa, tylko prawa strona jest właściwą odmianą.

2. Przypisanie rzeczownikom błędnego rodzaju gramatycznego:
Przykłady:
• Antek miał ochotę albo na jabłko, albo na dojrzałego pomarańcza. (poprawna wersja: Antek miał ochotę albo na jabłko, albo na dojrzałą pomarańczę.)
• Tata Maćka przebywa we więźniu od ponad roku. (poprawna wersja: Tata Maćka przebywa w więzieniu od ponad roku.)
• Poszedłem do sklepu kupić ręcznika. (poprawna wersja: Poszedłem do sklepu kupić ręcznik).
• Michał wpadł do tamtego przerębla.
• Jarosław nie wypił tamtego kawy.
• Dawni Słowianie byli poganami i wierzyli w bogina Mokoszę.

3. Wprowadzenia do wypowiedzi niewłaściwej postaci wyrazu
Przykład: pomarańcz zamiast pomarańcza, lubiała zamiast lubiła, podarowywać zamiast podarować, wiater zamiast wiatr, butel zamiast butla, wziąść zamiast wziąć.

4. Braku odmiany wyrazów odmiennych, wymagających odmiany
Przykłady: lew zamiast lwu, Aneta Zając zamiast Anecie Zając, radio zamiast radiu, studio zamiast studiu, Jan Kowalki zamiast Janowi Kowalskiemu.
5. Błędnego stopniowania przymiotników
Przykłady: mniej duży zamiast wi

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!